Bagaimana Merangka Penilaian Prestasi untuk Organisasi Multinasional

Penilaian prestasi menyediakan cara bagi pengurus dan penyumbang individu untuk bekerjasama untuk meningkatkan prestasi pekerja melalui latihan, bimbingan dan penetapan matlamat kolaboratif. Ulasan prestasi memperkenalkan cabaran baru apabila dilancarkan di syarikat multinasional dengan pekerja dari pelbagai latar belakang budaya. Keadilan adalah kunci untuk program penilaian prestasi multinasional yang berkesan, tetapi menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua budaya tidak selalu menghasilkan keadilan yang benar. Menetapkan piawaian global yang melampaui nuansa budaya, memanfaatkan pemimpin tempatan untuk melakukan tinjauan dan melokalkan prosedur penilaian sebenarnya adalah beberapa taktik yang dapat meningkatkan keadilan dan keberkesanan prosedur penilaian multinasional.

Cabaran Ulasan Prestasi Multinasional

Budaya yang berbeza menghargai dan mengutamakan perkara yang berbeza. Inilah akar sebahagian besar cabaran yang diperkenalkan dalam penilaian prestasi multinasional. Sebilangan budaya mungkin menghargai kolaborasi, misalnya, sementara yang lain menghargai prestasi yang bebas. Sebilangan mungkin menghargai inovasi, sementara yang lain menghargai kepatuhan terhadap status quo. Di sebuah syarikat multinasional, jabatan yang berlainan mungkin terletak di negara yang berlainan, secara automatik akan mewujudkan perbezaan output pekerja di wilayah yang berlainan. Semua perkara ini boleh menyebabkan kekeliruan, ketidakkonsistenan dan ketidakadilan dalam penilaian prestasi berdasarkan nilai-nilai negara yang menempatkan ibu pejabat syarikat. Menurut laporan penyelidikan oleh syarikat perunding global Protiviti, mengekalkan bakat teratas adalah cabaran utama syarikat multinasional,menjadikan pembangunan dan penilaian prestasi pekerja yang berkesan penting untuk kejayaan jangka panjang.

Tetapkan Piawaian Global

Kenal pasti dan pilih kriteria penilaian prestasi yang dapat diterapkan dengan kesesuaian yang sama di semua wilayah atau jabatan. Cari nilai dan matlamat strategik yang mempunyai kesamaan di semua wilayah dan dasarkan kriteria anda berdasarkan nilai-nilai ini. Dalam organisasi pembuatan, misalnya, keselamatan cenderung menjadi keutamaan di seluruh dunia, menjadikan kepatuhan pada standard keselamatan sebagai calon ideal untuk kriteria tinjauan prestasi. Pada masa yang sama, tinggalkan ruang untuk pengurus dan pekerja tempatan untuk menetapkan tujuan prestasi peribadi yang berkaitan dengan perjalanan pembangunan individu setiap orang.

Memanfaatkan Pemimpin Tempatan

Berikan tanggungjawab kepada pengurus tempatan untuk melakukan penilaian dan mengadakan tinjauan prestasi secara bersemuka. Ketika membuat hubungan peribadi dengan pekerja dan mewujudkan kepercayaan dan hubungan yang diperlukan untuk tinjauan yang berkesan, pemimpin tempatan dapat membuat perbezaan yang signifikan. Agar kajian benar-benar berkesan, pekerja mesti merasa selesa dan selamat untuk mengakui kelemahan dan kesalahan mereka sendiri sambil menetapkan matlamat untuk meningkatkan prestasi mereka. Pemimpin tempatan memahami budaya pekerja tempatan dan berkongsi pengalaman hidup yang serupa. Mereka berkongsi bahasa ibunda dan cara berbahasa. Semua perkara ini dapat menenangkan orang.

Melokalisasikan Prosedur Penilaian

Benarkan pengurus tempatan di setiap wilayah untuk menyesuaikan cara tinjauan prestasi dilakukan. Dengan menggunakan kriteria dan metrik global yang telah anda tetapkan, pengurus tempatan dapat membuat prosedur tinjauan mengikut adat dan norma tempatan. Cara-cara di mana maklumat prestasi dikumpulkan, perbincangan tinjauan dilakukan dan tujuan pengembangan pekerja ditetapkan dapat menjadi paling berkesan apabila prosesnya sudah diketahui oleh pengulas dan yang sedang dikaji. Seorang pengurus di Amerika Syarikat boleh memutuskan untuk menggunakan tinjauan prestasi 360 darjah untuk mengukur prestasi individu, misalnya, sementara rakan sejawatnya di Jepun menggunakan pendekatan penilaian dari atas ke bawah, yang keduanya lebih biasa bagi pekerja di wilayah masing-masing.