Bagaimana Menjalankan Audit Budaya Korporat

Budaya korporat adalah kepercayaan dan nilai bersama pekerja syarikat. Budaya adalah konsep pelbagai aspek, dan setiap dimensinya mempengaruhi prestasi secara berbeza. Hasilnya, pengurus berusaha untuk membina budaya korporat yang betul. Walaupun budaya koperasi memberi semangat kerja berpasukan dan meningkatkan keberkesanan organisasi, budaya pemangsa menimbulkan konflik. Syarikat kecil terdedah kepada banyak ancaman luaran seperti pesaing dan turun naik ekonomi; oleh itu mereka tidak mampu menghadapi konflik dan perbezaan dalaman.

Tentukan Matlamat Audit

Reka bentuk audit bergantung pada penggunaannya. Pengurus perlu menentukan tujuan audit. Sebagai contoh, perniagaan kecil sering berusaha untuk memberikan perkhidmatan secara individu ke pasaran khusus. Dalam hal ini, tujuan audit budaya dapat menilai nilai pekerja dari segi perhatian terhadap perincian, fleksibiliti dan kerja berpasukan.

Menyatakan Arah Strategik

Budaya korporat yang diinginkan ditentukan berdasarkan visi dan nilai teras syarikat. Dengan kata lain, harus ditentukan jenis sifat budaya apa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi korporat. Contohnya, penglibatan, konsistensi, kemampuan menyesuaikan diri dan misi adalah empat ciri budaya yang biasa dikaji. Syarikat yang memfokuskan diri dalam menyediakan produk dan perkhidmatan yang disesuaikan memerlukan penyesuaian dan keterlibatan. Kesesuaian dapat meningkatkan fleksibiliti dan responsif terhadap perubahan keperluan pelanggan, dan penglibatan adalah mengenai memberi dan memotivasi pekerja untuk bekerja secara bebas.

Kumpulkan Data dan Tafsirkan

Berdasarkan arah strategik syarikat, sifat budaya yang penting harus diukur. Sebagai contoh, jika syarikat berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang pantas dan disesuaikan, maka susun atur fizikal harus melancarkan aliran kerja, pekerja harus mempunyai wewenang dan kemahiran untuk membuat keputusan secara bebas, dan mekanisme penghargaan harus berdasarkan pada kepuasan pelanggan.

Tutup Jurang Budaya

Sifat budaya yang diamati dibandingkan dengan yang diinginkan, dan rancangan perubahan budaya dikembangkan untuk menutup jurang. Sebagai contoh, jika syarikat itu menumpukan pada penyampaian perkhidmatan yang cepat tetapi dasar syarikat memerlukan persetujuan penyelia untuk menutup sebarang urusan dengan pelanggan, budaya berorientasikan kawalan ini mungkin bertentangan dengan strategi penyampaian perkhidmatan yang cepat. Pekerja harus dipercayai, dilatih dan diberi wewenang yang diperlukan untuk bekerja secara bebas.