Cara Mengira Nisbah Margin Untung Kasar

Margin untung kasar mengukur berapa banyak pendapatan syarikat disimpan sebagai keuntungan. Metrik kewangan ini dapat membandingkan syarikat dengan ukuran yang berbeza kerana hasilnya dinyatakan sebagai nisbah keuntungan dengan pendapatan, bukan pada angka mentah. Kebiasaannya, semakin tinggi margin keuntungan kasar, syarikat akan lebih cekap. Walau bagaimanapun, margin keuntungan kasar biasanya hanya sebanding dalam industri kerana struktur industri yang berbeza-beza.

1

Periksa penyata kewangan syarikat untuk mengetahui berapa banyak pendapatan syarikat dan berapa banyak perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barangnya, juga dikenali sebagai kos barang yang dijual.

2

Kurangkan kos barang syarikat yang dijual dari pendapatan untuk mengira keuntungan syarikat untuk tahun ini. Contohnya, jika syarikat mempunyai keuntungan $ 100 juta dan kos barang dijual $ 80 juta, anda akan mengurangkan $ 80 juta dari $ 100 juta untuk mendapatkan $ 20 juta.

3

Bahagikan keuntungan kasar syarikat dengan jumlah pendapatan. Dalam contoh ini, anda akan membahagikan $ 20 juta dengan $ 100 juta untuk mendapatkan 0.2.

4

Ubah hasil dari Langkah 3 ke nisbah untung per dolar yang diperoleh dengan memasukkan hasilnya ke frasa "$ X keuntungan per dolar hasil", di mana X adalah hasilnya. Selesaikan contohnya, anda memasukkan 0.2 untuk X untuk mengetahui nisbah margin keuntungan kasar adalah $ 0.20 keuntungan per dolar hasil.