Cara Mengira Stok Dagangan untuk Tujuan Cukai

Sekiranya anda mahir memilih saham, anda mungkin dapat menambah pendapatan dengan membeli dan menjual stok yang anda kaji. Tetapi seperti mana-mana sumber pendapatan tambahan, anda perlu mengetahui kemungkinan implikasi cukai. Kecuali anda berniaga dalam akaun tertunda cukai, anda perlu membayar cukai ke atas keuntungan yang anda hasilkan. Mengira keuntungan dan potensi tanggungan cukai anda lebih awal boleh menjadikan anda peniaga yang lebih pintar.

1

Cari salinan pengesahan perdagangan yang anda terima semasa membeli stok. Tambahkan harga yang anda bayar untuk stok itu sendiri ke komisen yang anda bayar.

2

Tambahkan dividen yang anda terima kerana anda memiliki stok. Anda membayar cukai atas dividen tersebut, jadi anda boleh menambahkannya mengikut kos anda.

3

Hitung jumlah yang dilaburkan dalam saham, termasuk harga pembelian asal, dividen dan komisen pembrokeran. Kurangkan angka ini dari hasil yang anda akan dapati sekiranya anda menjual stoknya.

4

Periksa pengesahan perdagangan asal untuk tarikh pembelian. Sekiranya anda memegang stok sekurang-kurangnya setahun dan sehari, cukai keuntungan modal maksimum yang perlu anda bayar adalah 15 peratus daripada keuntungan anda. Sekiranya anda memegang stok selama setahun atau kurang, anda membayar cukai pada kadar cukai marginal biasa anda.

5

Hitung potensi liabiliti cukai perdagangan anda dengan mengalikan keuntungan anda dengan cukai keuntungan modal yang berlaku. Sebagai contoh, jika anda memperoleh keuntungan $ 1,000 dari stok yang anda pegang selama 18 bulan, liabiliti cukai anda adalah $ 150.