Contoh Potongan IRS Seksyen 179 untuk Harta Tanah Peribadi yang Boleh Digunakan dalam Perniagaan

Daripada menyusut nilai aset perniagaan anda, Bahagian 179 dari kod cukai memberi anda potongan alternatif. Susut nilai memberi anda sedikit penghapusan harta peribadi ketara, tahun demi tahun. Dengan potongan Bahagian 179, anda boleh menghapus 100 peratus kos pada tahun anda membelinya. Ukuran potongan berbeza-beza. Sebagai contoh, pada tahun 2013, anda boleh memotong sejumlah $ 500,000 aset, yang dijadualkan jatuh kepada $ 25,000 untuk tahun 2014.

Ketokohan

Membeli Aset

Penggunaan Separa

Gagal Ujian

Pendapatan Perniagaan