Cara Menetapkan Semula Kata Laluan Telnet

Protokol telnet membolehkan anda mengakses antara muka baris perintah komputer lain tanpa meninggalkan meja anda. Sebelum anda dapat mengakses komputer, anda mesti terlebih dahulu log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan. Anda boleh menukar kata laluan telnet anda dengan mudah pada bila-bila masa, dalam kebanyakan kes. Sekiranya anda kehilangan atau lupa kata laluan anda, anda mesti mempunyai hak pentadbiran untuk menetapkan semula kata laluan.

1

Lancarkan klien telnet anda, dan buatlah sambungan ke pelayan telnet. Dari komputer Windows dengan klien telnet bawaan diaktifkan, buka command prompt dan ketik "telnet" diikuti dengan alamat atau nama IP komputer lain dan tekan "Enter." Tambahkan alamat port di akhir arahan jika diperlukan oleh pelayan.

2

Masukkan nama pengguna dan kata laluan akaun anda pada arahan log masuk. Sekiranya anda kehilangan atau terlupa kata laluan, anda mesti log masuk menggunakan akaun lain dengan hak pentadbir.

3

Masukkan "passwd" pada arahan untuk menukar kata laluan anda sendiri pada pelayan berasaskan Linux atau Unix, dan kemudian masukkan kata laluan baru dua kali apabila diminta.

4

Masukkan "passwd user_name" untuk menetapkan semula kata laluan akaun lain, menggantikan "user_name" dengan nama akaun. Masukkan kata laluan baru dua kali apabila diminta.

5

Masukkan "net user_name new_password" jika komputer lain menjalankan Windows, ganti "user_name" dengan nama pengguna akaun dan "new_password" dengan kata laluan baru. Sekiranya akaun adalah sebahagian daripada rangkaian domain, tambahkan suis "/ domain" di akhir arahan. Kata laluan berubah secara automatik tanpa diminta. Anda mesti mempunyai hak pentadbir untuk menukar kata laluan anda sendiri pada komputer Windows melalui telnet.