Cara Menghantar ke Pencetak di PowerShell

Pentadbir perniagaan boleh menggunakan Windows PowerShell, shell baris perintah yang menggunakan bahasa skripnya sendiri, untuk mengurus dan mengendalikan peralatan komputer organisasi. PowerShell membolehkan pentadbir menjalankan tugas di stesen kerja tempatan dan jauh. Sekiranya anda perlu mengeluarkan hasil perintah ke pencetak, anda dapat menjalankan cmdlet khas untuk mencetak maklumat.

1

Lampirkan yang berikut ke cmdlet hasil yang ingin dicetak:

| output-pencetak

Sebagai contoh, untuk mencetak maklumat mengenai proses yang berjalan di PC, jalankan arahan ini:

proses-mendapatkan | output-pencetak

2

Tambahkan nama alat cetak ke cmdlet "output-printer" untuk mengarahkan output ke pencetak tertentu. Sebagai contoh:

proses-mendapatkan | output-pencetak "nama pencetak"

3

Ganti "nama pencetak" dengan nama pencetak sasaran. Tekan "Enter" untuk mencetak data.