Apakah Keperluan Kerja Ketua Pasukan?

Menjadi ketua pasukan di tempat kerja boleh menjadi tanggungjawab besar. Sebagai pemimpin kumpulan anda, anda memberi inspirasi dan membantu rakan sekerja untuk mencapai matlamat syarikat dengan menyelesaikan tugasan dan projek, yang dapat meningkatkan keuntungan. Anda dapat memenuhi syarat-syarat pekerjaan anda kerana anda memiliki kualiti tertentu, seperti prestasi tugas di atas rata-rata, kemahiran komunikasi yang baik, semangat dan kesetiaan syarikat.

Rancang dan Susun

Memahami misi syarikat anda membantu anda merancang dan mengatur tugas dan tugas yang mesti diselesaikan oleh pasukan anda. Pengetahuan mengenai fungsi bahagian anda membantu anda mengutamakan tugas dan tanggungjawab. Di samping itu, kekuatan dan kelemahan ahli pasukan anda menentukan yang paling sesuai untuk tugasan tertentu. Menyusun tarikh akhir projek dan tarikh akhir segmen membuat pasukan sentiasa mengikut jadual dan menyoroti cabaran yang mesti ditangani oleh pasukan agar projek selesai tepat pada waktunya.

Kereta

Anda mesti melatih pekerja yang baru mengenal syarikat atau pasukan anda mengenai tanggungjawab unit anda dan cara melaksanakannya. Sebagai ketua pasukan, pekerja dalam latihan akan mengikuti anda untuk mempelajari sistemnya. Sebaik sahaja mereka sendiri, anda bertanggungjawab untuk mengkaji dengan teliti kemajuan mereka dan tugas yang telah disiapkan. Anda memerlukan kemahiran interpersonal yang baik untuk mengkaji semula pekerjaan seseorang pekerja dengan semangat sokongan dan peningkatan sehingga pertumbuhan pekerjaan itu berlaku. Bersedia untuk menjawab soalan mengenai tugas dan membetulkan tingkah laku yang tidak menyumbang kepada kemajuan matlamat pasukan.

Beri motivasi

Memotivasi pekerja memerlukan semangat yang tulen untuk syarikat dan memahami pentingnya bekerja sebagai satu pasukan untuk menyelesaikan projek. Menentukan penyebab semangat rendah adalah langkah pertama untuk meningkatkan motivasi kumpulan. Sekiranya terdapat konflik antara pekerja, dan anda memiliki kemampuan untuk menawarkan penyelesaian, berbicara dengan setiap individu untuk mencapai kompromi sehingga pasukan dapat bergerak menuju tujuannya. Tawarkan ganjaran dan dorongan, seperti makan tengah hari dan aktiviti berpasukan, untuk pencapaian matlamat pencapaian. Di samping itu, persaingan mesra antara ahli pasukan untuk hadiah kecil membantu meningkatkan prestasi keseluruhan kumpulan.

Dokumen

Menyimpan rekod kemajuan adalah penting. Di samping itu, mendokumentasikan prestasi dan tingkah laku ahli pasukan membantu pengurusan menilai pekerja semasa penilaian prestasi atau pada masa lain ketika syarikat perlu mengkaji semula prestasi pasukan. Perhatikan semua tarikh akhir dan catat jika pasukan menemuinya tepat pada waktunya, awal atau lewat. Bantu ahli pasukan yang selalu ketinggalan dan tentukan apakah tugas yang diberikan memenuhi tahap kecekapan mereka. Mengucapkan tahniah dan galakan kepada pekerja yang menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Catatan fakta anda tentang setiap orang dan projek dapat mengungkap corak prestasi dan tingkah laku yang perlu diubah oleh ahli pasukan untuk menyesuaikan semula pasukan dengan misi syarikat.