Cara Menyalin Slaid Induk di PowerPoint 07

Slaid master merujuk kepada elemen templat reka bentuk dalam Microsoft PowerPoint 2007 yang mengandungi data mengenai atribut templat, seperti ukuran tempat letak, kedudukan tempat letak, skema warna, reka bentuk latar dan gaya fon. Anda boleh melihat slaid master persembahan PowerPoint melalui paparan induknya, yang membolehkan anda membuat perubahan global pada semua slaid yang terdapat di dalamnya. Selain perubahan global, anda boleh menyalin slaid dan menampalnya ke persembahan PowerPoint yang ada atau baru.

1

Lancarkan PowerPoint dan buka fail yang mengandungi slaid induk yang akan anda salin.

2

Buka fail PowerPoint yang akan menerima slaid induk yang disalin.

3

Klik tab "Lihat" pada fail PowerPoint yang mengandungi fail yang akan anda salin. Klik "Slide Master" dalam kumpulan Paparan Pembentangan.

4

Klik kanan master slaid untuk menyalin di panel gambar kecil slaid. Klik "Salin."

5

Klik tab "Lihat". Klik "Tukar Windows" dalam kumpulan Lihat. Klik fail yang dibuka yang akan anda tempelkan.

6

Klik tab "Lihat" pada persembahan yang akan anda masukkan slaid induknya. Klik "Slide Master" dalam kumpulan Paparan Pembentangan.

7

Klik slaid di panel lakaran kecil slaid yang akan anda tempelkan slaid induk yang disalin ke dalamnya. Arahkan kursor ke slaid induk yang akan anda tempelkan, klik kanan dan pilih "Tampal." Sekiranya persembahan mengandungi master slaid dengan kandungan, tatal ke bawah dan arahkan kursor di bawah master slaid terakhir, klik kanan dan pilih "Tampal."

8

Klik tab "Slide Master". Klik "Tutup Paparan Master."