Apa yang Dianggap Pejabat Depan?

Dalam perniagaan, istilah yang jelas kepada umum kadang-kadang menjadi lebih kabur, mempunyai banyak aplikasi. Salah satu istilahnya ialah pejabat depan. Bergantung pada definisi yang digunakan oleh perniagaan untuk istilah ini, syarikat boleh merujuk kepada tiga kumpulan orang yang berbeza, masing-masing mempunyai kemahiran dan ciri yang berkaitan.

Takrif No. 1

Secara luas, istilah pejabat depan merujuk kepada orang yang menguruskan - iaitu, pembuat dasar dalam perniagaan, agensi atau organisasi lain. Individu ini dianggap "di depan" operasi kerana keputusan mereka mempengaruhi segala yang dilakukan oleh pekerja lain. Ketua jabatan individu adalah bahagian pejabat depan, tetapi anggota pejabat depan yang paling kuat adalah eksekutif peringkat atasan yang mengawasi aktiviti pemimpin jabatan masing-masing. Walaupun anggota pejabat depan di bawah definisi ini mempunyai tahap kewibawaan, aspek negatif dari kumpulan ini adalah bahawa orang awam atau pekerja lain sering menyalahkan anggota pejabat depan sekiranya keadaan tidak berjalan lancar.

Definisi No. 2

Apabila tidak merujuk kepada pengurusan, istilah pejabat depan kadang-kadang merujuk kepada orang yang berurusan secara langsung dengan pelanggan atau orang ramai. Secara amnya, ini bermaksud pekerja penjualan dan kewangan, kerana anggota penjualan menarik perniagaan dan anggota kewangan mengesan perbelanjaan dan keuntungan dari perniagaan itu. Anggota-anggota ini dianggap "di depan" syarikat kerana, terlepas dari apa yang dibuat oleh pengurusan dasar, penjualan perkhidmatan dan produk adalah objektif utama perniagaan. Di bawah definisi ini, anggota pejabat depan berinteraksi rapat dengan pekerja di dua pejabat utama lain di organisasi, pejabat tengah dan belakang. Anggota pejabat pertengahan mementingkan pengurusan risiko dan teknologi maklumat, sementara yang ada di pejabat belakang adalah pekerja sokongan atau pentadbiran.

Takrif No.3

Definisi yang kurang digunakan untuk pejabat depan dalam perniagaan adalah pejabat depan organisasi dan pekerja yang bekerja di ruang tersebut. Kadang-kadang ini dianggap sebagai pejabat depan kerana mereka yang bekerja di luar angkasa adalah yang pertama berinteraksi dengan pelanggan yang memasuki bangunan perniagaan, memberikan maklumat, mengarahkan orang ke kawasan yang berlainan, menjadwalkan dan memeriksa mereka yang telah membuat janji. Pekerja ini jelas berinteraksi dengan orang ramai, tetapi kerana mereka yang bekerja di pejabat depan termasuk kakitangan seperti setiausaha, yang secara teknikalnya adalah pekerja pentadbiran, definisi pejabat depan ini kadang-kadang menimbulkan kekeliruan bagi orang yang biasa dengan definisi tiga pejabat.

Kemahiran dan Karakteristik Peribadi dalam Definisi

Di bawah definisi pertama pejabat depan, pekerja menunjukkan kepemimpinan, analisis, perancangan strategik, organisasi dan kemahiran menyelesaikan konflik. Mereka juga menunjukkan tahap pengambilan risiko dan inovasi. Di bawah definisi kedua pejabat depan, pekerja menunjukkan komunikasi, pujukan, penyelidikan, perhatian terhadap perincian dan kreativiti, penaakulan dan perancangan matematik, kemampuan penyediaan data dan persembahan. Di bawah definisi ketiga pejabat depan, pekerja menunjukkan kemampuan untuk mengikuti arahan, mendengar secara aktif, mengatur, mengurus masa dan sumber yang disediakan dengan berkesan, dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang menyenangkan dan bermaklumat.Memahami perbezaan antara kemahiran dan ciri yang diperlukan yang diperlukan di bawah definisi pejabat depan yang berbeza menolong individu berkonsepkan jenis pekerjaan apa yang paling sesuai untuk mereka dalam perniagaan tertentu.