Isu Perakaunan Utama dalam Kitaran Hayat Aset Tetap

Aset tetap bermula dari peralatan ketara dan komputer hingga program perisian komputer tidak ketara dan hak cipta atau tanda dagang. Tidak kira jenis atau kategori aset tetap, semuanya menyumbang kepada produktiviti dan keuntungan perniagaan, semuanya mempunyai jangka hayat lebih dari satu tahun dan akhirnya semuanya habis atau habis. Sama seperti item inventori perniagaan mempunyai kitaran hayat produk, begitu juga aset modal tetap ketara dan tidak ketara. Kitaran hidup bermula dengan pemerolehan, diteruskan dengan penggunaan dan penyelenggaraan dan berakhir dengan pelupusan. Masalah perakaunan utama yang timbul selama ini memberi tumpuan terutamanya pada pelaporan kewangan dan penilaian aset.

Fasa Perolehan

Fasa Penyelenggaraan

Fasa Penggunaan Dan Susut Nilai

Pelupusan Aset Tetap