Organisasi Matrik vs Organisasi Terdesentralisasi

Perbezaan antara organisasi matriks dan organisasi yang terdesentralisasi timbul dari struktur organisasi masing-masing. Organisasi matriks menggunakan struktur matriks, dinamakan demikian kerana melintasi satu struktur organisasi dengan struktur yang lain untuk membentuk grid - matriks - pada carta organisasi. Organisasi yang terdesentralisasi, sementara itu, adalah organisasi yang mendorong kuasa membuat keputusan turun dari puncak syarikat ke tahap serendah mungkin. Kuasa desentralisasi mengurangkan bilangan pengurus yang diperlukan. Syarikat terdesentralisasi yang direalisasikan sepenuhnya bergantung pada pasukan pekerja.

Struktur Berfungsi

Dua struktur yang biasanya digunakan oleh perniagaan kecil untuk membuat matriks adalah struktur fungsional dan bahagian. Struktur fungsional menempatkan pekerja ke jabatan yang melaksanakan fungsi syarikat seperti perakaunan. Di atas pengurus yang mengarahkan jabatan-jabatan tersebut adalah sebilangan pengawas. Pengawas disusun dalam lapisan yang terbentuk di bahagian atas struktur, tempat pemiliknya berada. Kuasa terletak di tangan pemilik - kebalikan dari desentralisasi.

Struktur Matriks

Struktur matriks bermula dengan struktur berfungsi. Ciri utama struktur fungsional adalah hierarki kuasa menaik, berorientasi menegak; secara semula jadi, struktur berfungsi menduduki paksi-y matriks. Garisan menegak muncul dari setiap jabatan berfungsi, berjalan ke bawah. Struktur pembahagian lebih mendatar secara semula jadi. Struktur ini mengelompokkan pekerja ke bahagian produk atau pasaran yang berbeza. Setiap bahagian mempunyai garis mendatar tersendiri di grid matriks. Setiap persimpangan garis menegak dan mendatar mewakili pekerja yang dikongsi bersama oleh kawasan fungsional dan bahagian.

Kerumitan vs Kesederhanaan

Semasa pertama kali mengatur, kebanyakan perniagaan kecil menggunakan struktur fungsional. Menambah struktur fungsional dengan struktur bahagian untuk membentuk matriks membuat susunan kompleks yang sesuai untuk syarikat kompleks. Sebaliknya, syarikat yang terdesentralisasi mempermudah. Seorang pemilik perniagaan kecil menyesuaikan struktur fungsinya, bukan dengan menambahnya, tetapi dengan menutupnya. Sedikit, jika ada, pengurus tetap di antara pemilik dan pekerja. Penyelia selebihnya - atau pemiliknya sendiri - mengumpulkan pekerja ke dalam pasukan yang bertanggungjawab untuk tujuan atau projek. Tanpa hierarki pengurusan, pasukan ini mesti menguruskan diri sendiri. Setelah mengurangkan kedudukan pengurusan, struktur desentralisasi dipermudah.

Tinggi berbanding rata

Kerataan dalam struktur organisasi merujuk kepada tahap hierarki syarikat. Semakin rendah tahap hierarki, organisasi semakin rata. Organisasi yang terdesentralisasi cenderung menuju kerataan kerana mereka telah menipiskan birokrasi mereka. Hasilnya mereka gesit dan lebih mampu mengikuti perubahan keadaan. Hierarki berorientasikan menegak struktur berfungsi menjadikannya struktur tinggi. Oleh kerana matriks berdasarkan struktur berfungsi, ia juga lebih tinggi daripada rata.

Pekerja Terurus vs.

Dengan adanya kuasa membuat keputusan, pekerja dalam struktur pasukan yang terdesentralisasi merasa termotivasi. Pekerja seperti ini cenderung menunjukkan inisiatif dan tanggungjawab bahu. Walaupun pekerja dalam struktur matriks berpeluang untuk tampil dalam pasukan, keadaannya bukanlah masalah pemberdayaan pekerja. Pada hakikatnya, setiap jabatan berfungsi dalam matriks menyumbangkan pekerja ke setiap bahagian untuk mengerjakan projek bahagian. Pekerja yang disumbangkan mesti menjawab kepada pengurus projek bahagian sambil tetap memberi jawapan kepada pengurus fungsi masing-masing. Ini meletakkan setiap pekerja dalam dua rantai komando.