Kesan Kesalahan Menghitung pada Penyata Pendapatan

Penyata pendapatan mendapat banyak perhatian kerana memperincikan sama ada perniagaan anda telah menghasilkan untung atau rugi. Oleh itu, adalah mustahak anda mencatat penjualan dan perbelanjaan barang dengan tepat seperti kos barang yang dijual untuk mendapatkan penilaian yang tepat mengenai kesihatan kewangan syarikat anda. Ini membantu anda merancang lebih awal. Salah perhitungan pada penyata pendapatan membawa kepada segala macam masalah di luar salah tafsiran pendapatan, termasuk peruntukan sumber yang lemah dan kawalan kos yang buruk.

Pendapatan

Kesalahan dalam mencatat penjualan dengan betul menghasilkan angka pendapatan bersih yang mengelirukan. Penjualan dan pendapatan bersih sering menjadi asas untuk menilai perniagaan. Penjualan yang salah atau pendapatan bersih membawa kepada penilaian yang salah untuk perniagaan anda. Penganalisis kewangan, akauntan dan pemberi pinjaman menggunakan pendapatan yang dihasilkan syarikat anda untuk menentukan kapasiti pendapatannya untuk tempoh masa depan. Penyata pendapatan yang tidak betul juga membuang nisbah keuntungan seperti margin operasi dan margin keuntungan.

Perbelanjaan

Perbelanjaan merupakan sebahagian besar penyata pendapatan, dan salah menghitung item perbelanjaan mempengaruhi pendapatan bersih. Tanpa membaca perbelanjaan anda dengan tepat, perniagaan anda mungkin membelanjakan atau tidak memperuntukkan sumber yang mencukupi untuk menampung operasi. Ini mengakibatkan kecekapan operasi yang buruk. Sebagai contoh, salah perhitungan kos barang yang dijual, jumlah inventori yang dijual oleh syarikat anda untuk tempoh tersebut, bukan sahaja mempengaruhi pendapatan bersih tetapi juga tahap inventori yang berakhir. Dengan tidak mempunyai penilaian inventori yang tepat, perniagaan anda akan berjalan lancar sekiranya permintaan tiba-tiba naik atau turun.

Aliran tunai

Aliran tunai adalah jumlah wang yang dimiliki syarikat anda dari aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan. Kesalahan penyata pendapatan membuang penyata aliran tunai anda, terutamanya di bahagian dengan aliran tunai dari aktiviti operasi. Aliran tunai dari aktiviti operasi mengambil pendapatan bersih dari penyata pendapatan dan menambah sumber dan penggunaan wang tunai untuk menentukan jumlah wang tunai yang dihasilkan syarikat anda dari barisan perniagaan utamanya. Pemberi pinjaman secara khusus memberi perhatian besar kepada aliran tunai dari aktiviti operasi kerana ini menunjukkan seberapa baik syarikat dapat mempertahankan dirinya untuk membayar kewajipan kewangan segera.

Penyata imbangan

Penyata pendapatan yang tidak tepat juga mengalir ke kunci kira-kira syarikat anda. Kesalahan dalam perbelanjaan penyusutan menyebabkan penilaian yang tidak betul terhadap kilang dan peralatan syarikat anda. Di samping itu, wang tunai pada kunci kira-kira tidak menggambarkan jumlah wang tunai yang betul yang dihasilkan syarikat dari tempoh tersebut. Kesalahan pada penyata pendapatan mempengaruhi akaun ekuiti pemegang saham syarikat anda. Ekuiti Pemegang Saham, juga disebut modal atau nilai bersih, adalah jumlah yang tersisa setelah syarikat anda menjual semua asetnya dan melunaskan semua liabiliti. Untuk mengira ekuiti pemegang saham baru, anda mesti menambahkan pendapatan bersih ke ekuiti pemegang saham sebelumnya. Oleh itu, sebarang salah perhitungan pendapatan bersih menghasilkan akaun ekuiti pemegang saham yang salah.