Alat untuk Keputusan Perniagaan

Sistem perancangan sumber perusahaan adalah alat berasaskan komputer yang hebat untuk digunakan semasa membuat keputusan untuk perniagaan anda. Mereka merangkumi sistem perakaunan, sistem pengurusan inventori, sistem pengurusan aset, sistem pengurusan sumber manusia dan sistem pengurusan dokumen. Mereka menyediakan akses mudah ke kebanyakan jika tidak semua maklumat yang anda perlukan untuk membuat keputusan yang baik tetapi tidak berguna kecuali anda menggunakan alat membuat keputusan, seperti analisis SWOT, perancangan senario dan analisis kos-manfaat bersama dengan maklumat tersebut.

Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan dengan memeriksa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang wujud dalam situasi yang memerlukan keputusan, setiap kategori pada satu masa. Ini digunakan untuk menilai keadaan yang ada dan juga untuk menilai kemungkinan penyelesaian sehingga anda dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang jelas mengenai pemboleh ubah dan kemungkinan kesan dari setiap pilihan yang berpotensi.

Perancangan Senario

Analisis dan perancangan awal membantu anda mengelakkan daripada membuat keputusan di bawah tekanan. Perancangan senario melibatkan memproyeksikan teknologi, perubahan sosial, ekonomi dan geopolitik dalam jangka masa tertentu, seperti lima, 10 atau 20 tahun. Senario yang dihasilkan kemudian mendapat pertimbangan terperinci mengenai tindakan yang dapat diambil oleh syarikat untuk mengurangkan kesan negatif dari suatu peristiwa atau memanfaatkan peluang positif. Dikombinasikan dengan analisis SWOT, perancangan senario dapat memberikan asas yang kaya maklumat untuk membuat keputusan anda.

Analisis Kos-Faedah

Gunakan analisis kos-keuntungan untuk menganalisis pilihan keputusan anda secara kuantitatif. Analisis kos-faedah paling sesuai ketika memutuskan sama ada membelanjakan wang untuk kilang atau peralatan, inventori tambahan, pekerja tambahan dan keputusan perancangan kewangan lain. Ini melibatkan pertama menentukan kos setiap pilihan dan kemudian memproyeksikan nilai faedah yang akan diberikannya.

Pemeriksaan Realiti

Menggunakan maklumat dari sistem ERP anda dan menggabungkannya dengan alat membuat keputusan yang disebutkan dapat menghasilkan keputusan yang sangat baik, tetapi yang terbaik adalah selalu melakukan pemeriksaan realiti sebelum melaksanakan keputusan tersebut. Setiap pembuat keputusan perniagaan harus mempunyai sekumpulan penasihat yang berpengalaman untuk mengkaji keputusan penting kerana sementara analisis kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan keputusan yang kelihatan sempurna, kesempurnaan tidak semestinya realistik di dunia nyata. Salah satu contoh klasik kegagalan untuk memeriksa kenyataan adalah nama yang dipilih untuk sebuah kereta kompak baru yang dihasilkan oleh Chevrolet, yang akan dipasarkan di AS dan Mexico. Nama yang dipilih adalah "Nova" untuk mencerminkan fakta bahawa itu adalah penawaran produk yang sama sekali baru tetapi dalam komuniti yang berbahasa Sepanyol "no va" bermaksud "tidak sesuai."