Kekuatan & Kelemahan Struktur Kawalan Formal & Tidak Formal dalam Organisasi

Semua pemilik perniagaan mesti menerapkan struktur untuk operasi mereka, tetapi tidak selalu mudah untuk melihat jenis struktur apa yang terbaik untuk model perniagaan tertentu. Struktur yang terlalu sedikit menimbulkan kekacauan bagi sebilangan perniagaan. Walau bagaimanapun, kekuatan hierarki perniagaan yang formal dan mudah digariskan harus seimbang dengan kelemahan pengenaan batasan yang kuat terhadap pekerja.

Struktur Organisasi Formal

Struktur organisasi formal dibina berdasarkan tahap pengurusan. Orang-orang di atas mempunyai tanggungjawab dan kuasa membuat keputusan tertentu. Pengurus dan pekerja pertengahan mempunyai kuasa yang lebih kecil daripada pengurus dan pemilik atasan. Pekerja syarikat yang teratur secara formal telah menentukan perihal dan tugas pekerjaan dengan tegas. Ada kalanya dalam organisasi formal di mana pekerja mesti meminta pengurus atasan atau pemilik apa yang harus dilakukan kerana mereka tidak diberi kuasa untuk membuat keputusan untuk syarikat tersebut. Perniagaan dengan saiz apa pun boleh beroperasi dengan struktur formal.

Struktur Organisasi Tidak Formal

Struktur organisasi tidak rasmi beroperasi melalui rangkaian orang. Perniagaan kecil lebih cenderung berjaya dengan struktur tidak formal daripada perniagaan besar; namun, walaupun perniagaan besar dengan struktur formal sering mempunyai kantong struktur tidak formal di dalam syarikat.

Kecekapan dan Membuat Keputusan

Dalam struktur formal orang tertentu dilantik sebagai pembuat keputusan. Kelemahannya di sini ialah jika pembuat keputusan tidak tersedia, kemajuan akan berhenti kecuali jika seseorang yang mempunyai kuasa membuat keputusan dapat berunding. Ini tidak cekap. Walau bagaimanapun, syarikat besar yang membolehkan semua orang membuat keputusan akan menjadi huru-hara dan mungkin tidak dapat diramalkan, yang juga kurang efisien. Pengambilan keputusan secara tidak formal kemungkinan akan menyerupai kumpulan yang mencapai kesepakatan, yang paling sesuai dengan kumpulan orang yang lebih kecil. Walaupun begitu, walaupun sebuah syarikat kecil, mungkin paling efisien untuk memiliki satu orang yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan setelah mendengarkan pandangan semua orang, kerana untuk mencapai konsensus yang benar mungkin memerlukan waktu yang lama.

Peranan Kepimpinan

Peranan kepemimpinan dan yang mempunyai kekuatan ditentukan dengan baik dalam struktur organisasi formal, tetapi tidak begitu jelas dalam peranan tidak formal. Pemimpin dalam struktur formal mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat. Ketika dia membuat keputusan yang tidak disetujui oleh pekerja, mungkin ada pertikaian di peringkat kerana semangat pekerja yang rendah. Pekerja mungkin merasa tidak berdaya. Namun, kedudukan pemimpin sebagai pemimpin biasanya terjamin. Seorang pekerja dalam peranan kepemimpinan tidak rasmi mesti mendapat penghormatan dan persekutuan orang lain dalam kumpulan. Orang ini tidak mempunyai kuasa langsung, tetapi mesti berunding dan berkomunikasi dengan pekerja lain. Dalam perniagaan kecil, orang yang merasa berdaya dan meletakkan kepala bersama untuk menyelesaikan masalah boleh menjadi alat yang kuat,tetapi kepemimpinan tidak rasmi dalam perniagaan besar cenderung tidak mendapat tempat kerana sebilangan besar orang berunding dan berusaha mendapatkan jalan mereka sendiri.