Terangkan Teknik Pengurusan Kewangan Peribadi

Pengurusan kewangan peribadi adalah konsep penting bagi banyak individu dan pemilik perniagaan. Kewangan peribadi sering menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dan keputusan apa yang harus dibuat sebagai usahawan atau pemilik perniagaan. Menilai kewangan peribadi harus dilakukan dengan kaedah yang serupa dengan menilai kewangan perniagaan. Banyak prinsip kewangan yang sama berlaku, walaupun pada skala yang jauh lebih kecil. Beberapa jenis teknik atau alat pengurusan kewangan peribadi tersedia untuk individu.

Penyata Kewangan Peribadi

Penyata kewangan peribadi menyenaraikan semua aset yang dimiliki oleh individu dan wang yang terhutang kepada pemiutang, bank atau pemberi pinjaman. Penyata kewangan ini sangat serupa dengan kunci kira-kira syarikat. Individu boleh menggunakan maklumat ini untuk menilai nilai bersih mereka dan berapa banyak hutang kepada orang lain.

Banyak individu berhutang dengan aset penting, seperti rumah, kenderaan, kapal atau barang serupa lainnya. Nilai bersih barang-barang ini dapat dikira dengan mengambil nilai pasaran yang dinilai atau semasa ditolak wang yang terhutang untuk barang-barang ini. Analisis ini menunjukkan nilai bersih untuk semua aset utama yang dimiliki oleh individu.

Belanjawan

Anggaran menggariskan semua wang yang diterima dari pekerjaan individu atau aset penjana wang lain dan semua perbelanjaan yang dibuat dalam jangka masa tertentu. Belanjawan menyediakan alat pengurusan tunai bagi individu untuk menganalisis pendapatan dan perbelanjaan. Memahami di mana dan bagaimana wang tunai dibelanjakan adalah bahagian penting dalam menguruskan kewangan peribadi.

Dave Ramsey, tuan rumah rancangan perbincangan radio kewangan sindiket nasional, mempromosikan penggunaan belanjawan untuk pengurusan kewangan peribadi. Menurunkan setiap dolar yang dibelanjakan untuk pelbagai item sering memberi gambaran yang mengejutkan kepada individu tentang bagaimana mereka membelanjakan wang.

Individu juga dapat membuat anggaran untuk menetapkan had perbelanjaan khusus untuk keperluan dan kehendak dalam hidup mereka. Perbelanjaan besar, persaraan atau simpanan lain sering dilaksanakan dalam anggaran individu untuk memastikan wang disimpan untuk perbelanjaan kemudian atau keperluan kecemasan yang lain.

Bola Salji Hutang

Teknik pengurusan kewangan peribadi yang semakin popular adalah bola salji hutang. Ramsey mempromosikan kaedah hutang bola salju di rancangan radio dan bahan pengurusan kewangannya sebagai cara untuk membayar hutang peribadi. Ramsey mencadangkan individu menyenaraikan semua hutang yang terhutang kepada pemiutang, bank dan pemberi pinjaman mengikut urutan dari terkecil hingga terbesar. Bola salji hutang memberi individu rancangan untuk membayar balik jumlah ini secara logik. Setelah belanjawan dibuat dan individu dengan berhati-hati mengikuti rancangan perbelanjaan yang berkaitan dengan belanjawan, individu dapat memberi tumpuan untuk membayar hutang mereka.

Bermula dengan hutang terkecil dan berusaha mencapai hutang terbesar biasanya memberi rasa puas kepada individu ketika membayar pinjaman. Setelah hutang terkecil dilunaskan, individu harus mempunyai lebih banyak wang untuk membayar hutang seterusnya. Proses ini selalunya akan berterusan sehingga hutang akhir dilunaskan.