Bolehkah Jabatan HR enggan memberikan rujukan?

Jabatan sumber manusia anda tidak perlu memberikan rujukan untuk bekas pekerja. Tidak ada undang-undang yang mewajibkan ini, dan syarikat anda tidak akan mendapat masalah karena menolak untuk memenuhi permintaan rujukan. Sebab-sebab untuk mengambil sikap ini termasuk takut akan proses pengadilan dan mengelakkan kos yang berkaitan dengan membayar kakitangan HR untuk memberikan rujukan. Anda boleh memilih sejauh mana anda akan memberikan maklumat sekiranya anda memutuskan untuk melakukannya.

Rujukan Separa

Anda boleh mengarahkan jabatan HR anda untuk memberikan rujukan separa untuk bekas dan pekerja sekarang. Rujukan separa merangkumi hanya mengesahkan nama orang itu, tarikh pekerjaan dan dalam beberapa kes, gaji berakhirnya. Sekiranya majikan berterusan, suruh pegawai HR anda untuk menjelaskan bahawa ini adalah polisi syarikat dan mereka tidak dapat memberikan maklumat lebih lanjut. Maklumkan juga kepada pengurus anda untuk merujuk sebarang pertanyaan rujukan ke jabatan HR anda.

Tiada Rujukan

Anda bebas untuk mengambil polisi yang sama sekali tidak memberikan rujukan syarikat anda. Tugaskan pertanyaan rujukan kepada kakitangan peringkat rendah dan suruh mereka bahawa mereka tidak harus menyampaikan pertanyaan rujukan kepada pengurus. Ia juga berguna jika anda menyenaraikan e-mel HR di laman web anda sebagai peti mel umum yang tidak terus ke pengurusan. Dengan cara ini, anda dapat mengarahkan semua pertanyaan rujukan kepada staf terlatih yang akan memberitahu pemanggil bahawa syarikat anda tidak memberikan rujukan.

Rujukan Penuh

Anda boleh memutuskan untuk sepenuhnya memenuhi permintaan rujukan. Jabatan HR anda boleh mengesahkan nama, tarikh dan gaji pekerja terdahulu dan semasa dan menawarkan penilaian dari ulasan prestasi serta alamat e-mel dan nombor telefon pengawas langsung. Menurut laman web ReCareered.com, syarikat telah digugat karena memberikan rujukan negatif. Di samping itu, anda harus mengetahui kos yang diperlukan untuk memberikan rujukan penuh. Anda membayar kakitangan dan pengurus SDM untuk meluangkan masa untuk membantu pemohon penyaringan syarikat lain.

Mengesahkan Pekerjaan

Anda boleh menggunakan polisi untuk membenarkan jabatan HR anda mengesahkan pekerjaan. Ini bermaksud anda akan mengakui bahawa bekas pekerja bekerja di sana. Anda tidak perlu memberikan tarikh yang tepat atau maklumat gaji jika anda memilih untuk tidak. Ini berguna bagi majikan yang ingin mengesahkan maklumat resume. Ini adalah ihsan yang dapat anda berikan dan bukan kewajiban. Sekiranya anda memerintahkan pegawai HR untuk mengatakan bahawa syarikat anda hanya mempunyai polisi yang menawarkan pengesahan pekerjaan, pemanggil akan memahami ungkapan itu dan anda tidak perlu memberikan penjelasan lebih lanjut. Ringkasnya, "pengesahan pekerjaan" adalah istilah perniagaan yang menunjukkan bahawa anda memberikan maklumat yang sangat terhad.