Cara Membuat Perisian yang Milik

Sekiranya anda membuat perisian, anda mempunyai pilihan antara menjadikannya sumber terbuka atau hak milik. Sekiranya anda menjadikannya sumber terbuka, sesiapa sahaja boleh menggunakan kod anda, dalam sekatan tertentu, untuk membuat program mereka sendiri. Sekiranya anda menjadikan program anda proprietari, orang lain mesti mendapat kebenaran anda untuk menggunakan dan menyebarkan perisian anda. Untuk menjadikan perisian anda berpemilik memerlukan beberapa operasi undang-undang.

1

Buat skema pelesenan untuk diedarkan dengan perisian anda. Apabila orang membeli program anda, mereka membeli lesen untuk melakukan perkara tertentu dengan program anda. Anda boleh memilih syarat-syarat lesen itu, dalam had undang-undang. Sekatan umum lesen untuk perisian proprietari merangkumi sekatan menyalin, menyebarkan, mengubah dan merekayasa semula program.

2

Daftarkan hak cipta perisian anda ke Pejabat Hak Cipta Amerika Syarikat. Secara undang-undang, anda mempunyai hak cipta dalam program asal anda sebaik sahaja program tersebut direkodkan dalam bentuk nyata. Walau bagaimanapun, anda harus mendaftarkan hak cipta anda untuk mendapatkan perlindungan undang-undang sepenuhnya. Sekiranya anda tidak mendaftarkan hak cipta anda, anda tidak dapat menuntut siapa pun yang melanggarnya atau mengumpulkan ganti rugi berdasarkan undang-undang untuk pelanggaran. Proses untuk mendaftarkan hak cipta anda berbeza bergantung pada bentuk perisian.

3

Pergi ke laman web Pejabat Paten dan Tanda Dagangan Amerika Syarikat untuk memohon tanda dagang dan paten yang berkenaan untuk program anda. Sekiranya perisian anda mempunyai tajuk yang unik, anda boleh mendaftarkan tanda dagangan dalam tajuk tersebut untuk mengelakkan orang lain menggunakan tajuk tersebut. Undang-undang paten adalah bidang undang-undang yang sangat rumit. Secara amnya, anda boleh mendapat hak paten untuk komponen perisian anda jika ia baru, berguna dan tidak jelas. Paten menghalang orang lain menggunakan proses unik anda tanpa kebenaran anda.