Peraturan Permodalan Korporat

Dalam konteks korporat, permodalan adalah proses menukar pendapatan tertahan menjadi modal dengan mengeluarkan saham baru. Sebuah syarikat melaksanakan proses ini dengan mengeluarkan dividen saham. Peraturan perundangan korporat sering mewajibkan prosedur tertentu diikuti sebelum lebih banyak saham dapat diterbitkan. Setelah saham diterbitkan, syarikat mesti merekodkan catatan jurnal yang menunjukkan bahawa pendapatan tertahan ditukar menjadi modal berbayar. Bagaimana dividen dicatatkan bergantung pada berapa banyak saham yang diedarkan.

Asas Dividen Saham

Menerbitkan dividen saham menurunkan nilai per saham saham yang masih ada di pasaran. Apabila syarikat mengeluarkan dividen saham, ia menyatakan jumlah dividen sebagai peratusan saham yang masih ada di pasaran. Sekiranya syarikat memutuskan untuk memberikan dividen 20 peratus dan mempunyai 10,000 saham tertunggak pada masa itu, ia akan menerbitkan 2,000 saham. Setiap pemegang saham dalam senario itu akan mendapat saham tambahan bagi setiap lima saham yang dimilikinya. Dividen saham kecil adalah 25 peratus atau kurang saham tertunggak; dividen saham besar melebihi 25 peratus.

Stok Tersedia untuk Dividen

Syarikat boleh mengeluarkan saham baru atau saham perbendaharaan untuk memenuhi keperluan dividen saham. Artikel penggabungan menetapkan berapa banyak saham yang dapat diterbitkan oleh syarikat pada bila-bila masa. Sekiranya syarikat telah menjual semua stok yang dibenarkan oleh Artikel Pemerbadanan, dokumen itu dapat dipinda untuk meningkatkan jumlah saham yang dapat diterbitkan. Proses pindaan biasanya ditentukan oleh peraturan korporat. Kadang kala, sebuah syarikat akan mengeluarkan saham dan kemudian memperoleh semula beberapa saham. Saham tersebut adalah saham perbendaharaan.

Mengeluarkan Dividen

Proses keputusan dividen dan penerbitan saham biasanya ditentukan oleh peraturan korporat. Keputusan mengenai apakah akan mengeluarkan dividen kemungkinan besar akan diputuskan oleh Lembaga Pengarah korporat. Para pengarah dipilih oleh pemegang saham untuk membuat keputusan perniagaan untuk syarikat. Walau bagaimanapun, peraturan perundangan boleh meminta agar saham baru dikeluarkan oleh para pemegang saham.

Penyertaan Rakaman - Dividen Kecil

Apabila dividen saham kecil diisytiharkan, syarikat mendebitkan pendapatan tertahan untuk jumlah bilangan saham yang akan dikeluarkan dikalikan dengan harga pasaran semasa saham syarikat. Debit adalah nota perakaunan yang mengurangkan akaun ekuiti, seperti pendapatan tertahan. Seterusnya, syarikat akan mencatat dua notasi kredit. Kredit adalah elemen pengimbangan kepada debit, dan meningkatkan akaun ekuiti. Akaun "dividen saham biasa yang dapat diagihkan" dikreditkan untuk jumlah saham berbanding dengan nilai tara saham. Nilai nominal adalah seberapa besar setiap saham syarikat dinilai pada buku kewangannya. Syarikat itu kemudian akan mengreditkan modal berbayar dengan perbezaan antara nilai pasaran saham yang diterbitkan dan nilai nominal saham yang diterbitkan. Apabila dividen diagihkan,akaun "dividen saham biasa yang dapat diagihkan" dikosongkan dan akaun saham biasa dikreditkan dengan nilai tara saham yang diterbitkan.

Penyertaan Rakaman - Dividen Besar

Sekiranya dividen itu besar, apabila dividen tersebut dinyatakan pendapatan tertahan didebitkan dengan jumlah saham yang dikeluarkan dikalikan dengan nilai nominal saham. Akaun dividen saham biasa yang diedarkan kemudian dikreditkan dengan jumlah yang sama. Apabila dividen diagihkan, dividen saham biasa yang diagihkan akan dikosongkan dan baki sebelumnya dipindahkan ke akaun saham biasa melalui kredit.