Petua Cukai untuk Potongan dan Pembatalan Hutang

Banyak perniagaan kecil bermula sebagai hak milik tunggal atau perkongsian yang menyebarkan pendapatan perniagaan kepada penyata cukai pendapatan peribadi pemilik atau pemiliknya. Pemilik perniagaan kecil layak mendapat banyak potongan cukai yang berkaitan dengan perbelanjaan perniagaan, yang dapat menjimatkan ribuan dolar untuk cukai. Membentuk tabiat perniagaan yang baik dapat mempermudah menuntut potongan cukai. Pembatalan hutang juga dapat menjadi persamaan.

Jangan Campurkan Kerja dan Main di Pejabat Rumah

IRS membolehkan pemilik perniagaan kecil memotong kos menjalankan pejabat rumah jika ia adalah tempat utama perniagaan. Pemotongan pejabat rumah hanya berlaku jika pejabat dikhaskan untuk kegunaan perniagaan. Sekiranya anda sering bekerja di bilik tertentu, tetapi kadang-kadang anda menggunakan bilik itu untuk menghiburkan rakan atau sebagai bilik permainan untuk anak-anak, anda tidak boleh memotong perbelanjaan pejabat rumah. Terus bermain di luar rumah anda sehingga anda dapat mengurangkan perbelanjaan pejabat.

Perbelanjaan dan Perbatuan Kereta

Kos mengendalikan kenderaan untuk tujuan perniagaan boleh ditolak cukai. Kegunaan perniagaan yang biasa dilakukan oleh kereta termasuk memandu untuk mengunjungi pelanggan dan memandu ke lokasi kerja sekunder dari pejabat rumah atau tempat perniagaan utama yang lain. IRS membolehkan pemilik perniagaan memotong perbelanjaan sebenar kenderaan yang dikeluarkan atau jumlah yang sama dengan jarak tempuh yang dipacu untuk tujuan perniagaan kali "kadar jarak tempuh standard." Menjejaki perbelanjaan kereta sebenar anda dan jarak tempuh yang dipacu untuk tujuan perniagaan membolehkan anda menentukan kaedah pemotongan mana yang menghasilkan pemotongan cukai yang lebih besar.

Rekod Kewangan Terperinci

Potongan cukai boleh didapati dalam pelbagai perbelanjaan perniagaan lain, seperti kos alat dan bekalan, perabot pejabat, upah yang dibayar kepada pekerja, cukai, faedah, insurans dan pendidikan berkaitan pekerjaan. Sekiranya anda tidak menyimpan rekod semua perbelanjaan perniagaan, mungkin sukar bagi anda untuk mengingat semua perbelanjaan yang boleh ditolak dan membuktikan bahawa tuntutan anda adalah sah.

Pembatalan Hutang

Pembatalan hutang atau pengampunan hutang berlaku apabila pemiutang bersetuju untuk menghapuskan hutang atau terpaksa menghapuskan hutang kerana muflis. Menurut IRS, hutang yang dibatalkan umumnya dianggap sebagai bentuk pendapatan perniagaan yang boleh dikenakan cukai, tetapi hutang yang dibatalkan kerana muflis atau semasa perniagaan tidak larut dikeluarkan dari cukai. Selain itu, jika pembayaran hutang akan menyebabkan pemotongan cukai, pajak penghasilan tidak akan terhutang pada hutang tersebut jika hutang tersebut dibatalkan. Sekiranya anda diberi pembatalan hutang, tanyakan kepada profesional cukai sama ada hutang yang dibatalkan mesti dilaporkan sebagai pendapatan kena cukai.