Rancangan Peningkatan Prestasi untuk Aduan Pelanggan

Sekiranya pelanggan mengeluh tentang perniagaan anda, kemungkinan ia memberi kesan negatif terhadap keuntungan anda dan boleh mempengaruhi reputasi syarikat anda. Menghentikan kerosakan negatif dari aduan pelanggan dan meningkatkan perkhidmatan di masa depan memerlukan pendekatan yang dihitung untuk melatih semula pekerja. Ini juga memerlukan komitmen seluruh syarikat untuk meningkatkan tahap perkhidmatan.

Mengecilkan Fokus

Kenal pasti bidang utama di mana pelanggan mempunyai banyak aduan. Selain merujuk kepada aduan yang ada, lakukan tinjauan kepuasan perkhidmatan pelanggan untuk meminta input dari pelanggan tentang apa yang mereka suka dan tidak sukai mengenai perniagaan anda. Mempunyai maklumat ini dapat membantu anda mengumpulkan rancangan yang disasarkan untuk mengenal pasti kawasan yang bermasalah sambil mengekalkan kemajuan di kawasan yang pelanggan merasa memuaskan.

Kembangkan Strategi

Tulis rancangan yang mengenal pasti bidang utama perkhidmatan pelanggan yang memerlukan perhatian segera. Kenal pasti masalah jangka pendek yang dapat anda atasi segera, serta inisiatif jangka panjang yang akan memakan masa lebih lama untuk dilaksanakan. Tentukan orang yang tepat untuk menangani setiap bidang rancangan, dan peruntukkan sumber daya jika perlu. Buat rancangan projek yang memperincikan garis masa untuk melaksanakan rancangan peningkatan perkhidmatan, dan menggabungkannya ke dalam strategi operasi anda.

Aspek Pelan Penambahbaikan

Kawasan yang perlu dipertimbangkan untuk memasukkan ke dalam rancangan peningkatan perkhidmatan pelanggan anda merangkumi latihan pekerja untuk mendidik pekerja mengenai amalan terbaik dalam perkhidmatan pelanggan; perubahan pada dasar pelanggan dan prosedur operasi, seperti jam operasi, polisi pengembalian, jaminan dan struktur harga; dan pelaksanaan program kesetiaan pelanggan, seperti bonus rujukan perniagaan, tawaran dan tawaran istimewa.

Berkomunikasi Perubahan

Setelah anda mempunyai rancangan peningkatan perkhidmatan pelanggan dan beroperasi, beri tahu pelanggan anda tindakan yang anda ambil untuk meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan. Pendekatan ini membolehkan pelanggan mengetahui bahawa anda mendengar masalah mereka dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan. Teruskan dialog terbuka dengan pelanggan anda sehingga mereka merasakan pendapat mereka didengar. Pendekatan ini secara serentak memberi anda aliran maklumat terkini mengenai tahap kepuasan pelanggan.

Penilaian Perkhidmatan Pelanggan

Sertakan penilaian perkhidmatan pelanggan dalam penilaian prestasi pekerja tetap anda. Sekiranya kakitangan kekurangan bidang perkhidmatan pelanggan atau ada aduan yang diajukan kepadanya, atasi mereka seperti yang anda hadapi dalam masalah prestasi lain. Bantu kakitangan menetapkan matlamat untuk meningkatkan tahap perkhidmatan mereka dan memeriksa kemajuan individu secara berkala.