Apakah Perbezaan Antara Pengurusan Sumber Manusia & Perancangan Sumber Manusia?

Pengurusan sumber manusia adalah perspektif umum dan tradisional mengenai peranan SDM dalam organisasi. Profesional SDM telah menyelaraskan fungsi pengambilan, pengambilan pekerja, latihan, pampasan dan penilaian syarikat secara historis. Peranan perancangan sumber manusia yang strategik muncul pada abad ke-20 hingga awal abad ke-21 apabila syarikat menjadi lebih berminat untuk merancang keperluan bakat.

Pengurusan

Fungsi sumber manusia umumnya bertanggungjawab untuk mengawasi semua fakta sistem pekerjaan syarikat. Ini bermula dengan proses pengambilan dan pemilihan, menjalankan program motivasi dan latihan dan merangkumi wawancara keluar atau program persaraan ketika pekerja keluar. Memastikan syarikat mematuhi semua undang-undang yang berkaitan dengan peluang yang sama dan amalan pekerja yang adil dan mengembangkan dasar dan prosedur SDM untuk pekerja dan pengurus adalah peranan utama dalam fungsi pengurusan.

Perancangan

Pentadbiran dan operasi dulu menjadi dua bidang peranan HR. Komponen perancangan strategik dimainkan sebagai hasil syarikat menyedari keperluan untuk mempertimbangkan keperluan SDM dalam tujuan dan strategi. Pengarah HR biasanya duduk dalam pasukan eksekutif syarikat kerana fungsi perancangan HR. Bilangan dan jenis pekerja dan evolusi sistem pampasan adalah antara elemen dalam peranan perancangan.