Cara Melukis Bangunan di Photoshop CS5

Anda boleh menggunakan alat bentuk di Adobe Photoshop untuk melukis bangunan anda sendiri dan menambahkannya ke gambar lain atau membiarkannya berdiri sendiri. Ini dilakukan dengan melukis rangkaian segi empat tepat untuk dinding, tingkap dan pintu. Anda boleh menambah perspektif bangunan dengan menggunakan fungsi Transformasi Perspektif sehingga sisi bangunan kelihatan surut. Gunakan nada yang berbeza ketika memilih warna satu dinding berbanding yang lain untuk mensimulasikan perbezaan cahaya dan bayangan.

Melukis Dinding

1

Buka dokumen baru di Adobe Photoshop.

2

Pilih "Rectangle Tool" dari Toolbox. Pilih "Isi Piksel" di bar Pilihan supaya setiap bentuk dapat diedit secara terpisah pada lapisannya sendiri. Klik ikon "Foreground Color" untuk membuka "Color Picker." Pilih warna untuk dinding dan klik "OK."

3

Lukis dinding depan dengan menyeret alat melintasi halaman, membuat segi empat tinggi.

4

Klik ikon "Foreground Color". Bulatan muncul di Pemilih Warna yang menunjukkan warna yang baru anda gunakan. Klik pada tempat yang sedikit di bawah warna itu untuk memilih warna yang lebih gelap. Ini akan memberikan rupa bahagian bangunan berada di tempat teduh.

5

Lukis dinding kedua di sebelah kanan dinding pertama dengan ketinggian yang sama, tetapi sedikit kurang lebar daripada yang pertama. Klik menu "Edit", pilih "Transform", kemudian klik "Perspektif." Klik sudut kanan atas segi empat tepat dan seret ke bawah.

6

Klik menu "Layer" dan pilih "Merge Visible" apabila anda berpuas hati dengan dinding.

Menambah Windows dan Pintu

1

Klik ikon "Foreground Color" di Kotak Alat dan pilih kelabu muda untuk tingkap di bahagian depan bangunan.

2

Pilih "Rectangle Tool" dan lukis tetingkap kecil di sudut kanan atas dinding depan.

3

Tekan "Ctrl-A" pada papan kekunci untuk memilih tetingkap, kemudian "Ctrl-C" untuk menyalinnya. Tekan "Ctl-V" untuk menampal salinan. Seret tetingkap baru ke sudut kiri atas dinding depan. Tekan "Ctrl-V" untuk menampal salinan tambahan tetingkap dan seret ke tempat yang diperlukan.

4

Tekan "Ctrl-V" untuk menampal tetingkap ke sisi bangunan. Pilih "Paint Bucket Tool" dari Kotak Alat. Klik ikon "Foreground Color" dan pilih kelabu sedikit lebih gelap daripada yang anda gunakan untuk tingkap depan. Klik tetingkap untuk mengubah warnanya.

5

Klik "Move Tool" untuk memindahkan tetingkap ke tempatnya. Klik menu "Edit", dan "Transform", kemudian "Perspektif". Klik sudut kanan atas tetingkap dan seret ke bawah untuk memberi perspektif tetingkap yang selari dengan garis di dinding sisi. Seret tingkap ke sudut kiri atas dinding sisi.

6

Tambahkan tetingkap di bawah tetingkap sisi pertama. Salin tetingkap sisi dengan menekan "Ctrl-A," kemudian "Ctrl-C." Tampal salinan tetingkap dengan menekan "Ctrl-V" dan pindahkan tetingkap baru ke tempat di bawah yang pertama.

7

Tambahkan tetingkap di sebelah kanan tetingkap sisi pertama dengan menekan "Ctrl-V" dan menyeretnya ke tempatnya. Pilih "Transform" dari menu "File" dan klik "Skala." Tahan kekunci "Shift" untuk mengekang bahagian dan seret sudut atas dan bawah sehingga bahagian kiri tetingkap sama panjangnya dengan sebelah kanan tetingkap pertama.

8

Tambahkan tetingkap di bawah tetingkap terakhir dengan menekan "Ctrl-A," "Ctrl-C," kemudian "Ctrl-V." Seret tetingkap ke kedudukannya di bawah tetingkap terakhir.

9

Tambahkan pintu ke bahagian depan bangunan. Klik "Foreground Color" di Toolbox untuk membuka Color Picker. Gerakkan kursor ke sisi bangunan. Kursor menjadi penitis mata. Klik sisi bangunan untuk memadankan warna itu. Klik "OK." Seret "Rectangle Tool" di bahagian tengah bawah dinding depan untuk membuat pintu.