Hubungan Antara Ketua Pegawai Eksekutif & Ketua Lembaga Bukan Untung

Hubungan pekerja di dunia bukan untung sama dengan hubungan di dunia perniagaan. Ketua dewan adalah anggota paling kanan dalam organisasi bukan untung dan mempunyai wewenang akhir, sementara ketua pegawai eksekutif, yang sering disebut sebagai pengarah eksekutif dalam lingkungan ini, mempunyai tanggungjawab untuk operasi organisasi sehari-hari. Semua organisasi bukan untung wajib mempunyai lembaga pengarah, tanpa mengira saiznya. Dalam organisasi yang lebih kecil, CEO mungkin merupakan posisi sukarelawan, tetapi hubungan yang baik antara kedua peranan ini tetap penting untuk membolehkan organisasi berkembang.

Garis Pelaporan

Ketua Pegawai Eksekutif biasanya melaporkan kepada ketua dewan atau kepada jawatankuasa eksekutif yang terdiri daripada sekumpulan anggota dewan terpilih. Walaupun dalam banyak kes CEO dianggap sebagai anggota dewan, dia sering tidak mempunyai hak suara dalam mesyuarat dewan. Ini terutama kerana dia dilantik dan bukannya terpilih ke jawatan itu, yang disebut sebagai anggota ex-officio. Ini adalah ukuran yang biasanya dilihat dalam organisasi bukan untung dengan lembaga pengurusan, yang anggotanya lebih banyak terlibat dalam operasi daripada pengarah organisasi dengan lembaga yang mengekalkan fokus pemerintahan.

Bahagian Tenaga Kerja

Ketua dewan membuat keputusan yang mempengaruhi arah strategik organisasi bukan untung, seperti perancangan jarak jauh, hubungan dengan pihak berkuasa kerajaan dan pemberi dana utama. Dia menguruskan pengarah-pengarah lain dan mana-mana jawatankuasa dewan yang terlibat dalam aktiviti seperti pemerintahan dan pembangunan dasar. Ketua Pegawai Eksekutif menguruskan mana-mana kakitangan berbayar dalam pasukan serta pekerja magang, kontraktor dan sukarelawan. Dia juga menerapkan strategi organisasi atas arahan ketua dewan. Dalam beberapa keadaan, mereka mungkin bekerjasama dalam satu projek, dengan ketua dewan mengawasi aspek-aspek strategik sementara CEO menguruskan komponen operasi.

Nilai Perhubungan

Hubungan yang baik antara CEO dan dewan organisasi bukan untung dapat bermanfaat bagi organisasi, menurut kajian tahun 2005 yang dilaporkan dalam Journal for Nonprofit Management. Hasil kajian mendapati bahawa semakin tinggi tahap kepercayaan antara kedua-dua pihak, semakin baik mereka bekerjasama. Pasangan yang membina hubungan kerja terbaik juga menghasilkan modal sosial tertinggi, yang meningkatkan produktiviti dalam organisasi.

Membangun Hubungan yang Kukuh

Bagi CEO dan ketua dewan dalam organisasi bukan untung, pengembangan hubungan kerja yang kuat bergantung pada faktor-faktor seperti sokongan dari pengarah lain untuk hubungan tersebut. Perancangan penggantian adalah penting untuk memastikan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif, yang biasanya merupakan pekerja jangka panjang, tahu apa yang diharapkan apabila penggal ketua lembaga semasa selesai dan seorang ketua baru mengambil alih. Ini akan membolehkannya menjalin hubungan dengan ketua dewan yang masuk lebih awal, yang mungkin akan menguntungkan organisasi.