Contoh Kontrak Kontrak Paip

Apabila anda mengumpulkan spesifikasi untuk projek pembinaan atau pengubahsuaian, anda mesti bergantung pada input dari setiap subkontraktor yang terlibat, termasuk syarikat yang dipilih untuk memasang paip. Semasa anda menyiapkan kontrak untuk projek paip, tentukan semua kerja yang harus diselesaikan, jadual kerja dan pampasan supaya anda dapat mengelakkan sebarang perselisihan.

Menghuraikan Karya

Perjanjian untuk kerja paip mesti menentukan skop projek dan menggariskan piawaian yang diharapkan dari kerja siap, termasuk paip, lekapan, saluran gas, sistem septik, pemanas air, dan apa-apa tanggungjawab khas untuk ciri seperti kolam, sistem pengairan rumput atau tangki ikan terbina dalam. Semakin terperinci penerangannya semakin baik, kerana kontrak menjadi penanda aras untuk mengukur prestasi subkontraktor.

Menentukan Jadual

Kontrak tersebut harus merangkumi jangka masa untuk memulakan dan menyelesaikan kerja, terutamanya apabila bahagian pekerjaan subkontraktor lain mesti dimasukkan sebelum dan sesudah memasang paip dengan urutan yang dijadualkan dengan ketat. Walaupun semua subkontraktor anda mengetahui betapa pentingnya perkhidmatan segera untuk mencapai keseluruhan tujuan projek, menentukan tetingkap akses kerja yang diperlukan dalam kontrak menekankan perkara dalam dokumen yang mengikat. Tinggalkan sedikit margin untuk kesilapan jika anda dapat, bagaimanapun, mengingat kemungkinan Murphy Law - "Apa-apa yang boleh menjadi salah akan menjadi salah" - berpotensi mempengaruhi hampir semua jadual.

Menyatakan Harga

Perjanjian subkontraktor harus menjelaskan asas kos kontrak - sama ada anggaran keseluruhan, kos ditambah, atau masa dan bahan - dan menentukan jadual pengiriman wang. Apa sahaja skim penagihan yang anda gunakan, sahkan bahawa undang-undang di negeri anda membenarkan perjanjian kontrak berdasarkan itu. Bayaran pendahuluan untuk bahan, insentif untuk penyelesaian tepat pada waktunya atau denda kerana ketinggalan jadual mesti ditetapkan. Kontrak juga harus memperincikan bagaimana dan di mana untuk menghantar invois dan maklumat sokongan apa yang mesti disertakan untuk mendokumentasikan perbelanjaan.

Pertimbangan Lain

Walaupun sebilangan kontraktor meminta bayaran pendahuluan untuk menampung pembelian kelengkapan, kelengkapan dan bahan, anda dapat mengekalkan kawalan yang lebih baik untuk menyelesaikan projek dan aliran tunai jika anda membeli barang-barang ini dari spesifikasi tukang paip dan menyerahkannya terus ke lokasi kerja. Sekiranya subkontraktor gagal memenuhi tonggak ketepatan masa, anda boleh membekalkan bahan tersebut kepada vendor lain dan tidak kehilangan dana yang akan menanggung kos tersebut. Gunakan bahasa kontrak untuk menentukan ikatan dan pelesenan, spesifikasi keselamatan dan apa-apa sekatan akses ke laman web pekerjaan. Anda boleh menentukan izin yang mesti diperoleh oleh subkontraktor paip dan pemeriksaan yang mesti dilakukan.