Tanggungjawab Sosial dalam Tingkah Laku Manusia dalam Organisasi

Tanggungjawab sosial korporat boleh mengambil beberapa bentuk, termasuk dasar syarikat formal dan inisiatif pembangunan masyarakat. Walaupun tidak sering menjadi tumpuan dasar etika, tingkah laku manusia secara individu dapat memainkan peranan besar dalam tanggungjawab sosial korporat. Cara orang memperlakukan orang lain semasa bekerja - sama ada pengurus berinteraksi dengan pekerja, pekerja berinteraksi dengan pelanggan, eksekutif berinteraksi dengan wartawan atau interaksi lain bagi pihak syarikat - boleh memberi kesan sosial sama ada menguntungkan atau merosakkan orang lain dalam komuniti. Memahami komponen tingkah laku manusia dari tanggungjawab sosial adalah kunci untuk mengembangkan reputasi syarikat yang positif dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat anda.

Hubungan pekerja

Cara pengurus memperlakukan pekerja di tempat kerja, atau cara mereka melayan pemohon pekerjaan dalam temu ramah, boleh memberi kesan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk perkara-perkara seperti keputusan pampasan untuk setiap pekerja dan pasukan di samping isu-isu penghormatan peribadi dan syarat pekerjaan. Sekiranya pengurus belajar menghormati kepelbagaian budaya di pejabat mereka, misalnya, kumpulan minoriti yang diwakili dalam syarikat dapat mengalami peningkatan kualiti hidup dalam komuniti mereka, termasuk penghormatan diri di tempat kerja dan upah yang memungkinkan ruang untuk simpanan, pelaburan dan keluarga sokongan. Sekiranya pengurus memperlakukan pekerja seperti kotoran, sebaliknya, kadar perolehan pekerja yang tinggi syarikat mereka dapat meningkatkan pengangguran dalam masyarakat.

Interaksi Pelanggan

Cara perilaku wakil syarikat ketika berinteraksi dengan pelanggan juga boleh memberi kesan sosial. Ini tidak hanya merangkumi kesopanan dan etika perkhidmatan pelanggan yang kuat; sebaliknya, ia boleh menjadi seperti amalan penjualan yang menipu dan memanfaatkan pengguna yang tidak berpendidikan yang boleh membahayakan masyarakat. Pertimbangkan pemberi pinjaman gadai janji sub-perdana pada awal abad ke-21, misalnya, yang pada dasarnya menipu peminjam berpendapatan rendah untuk membeli rumah yang mereka tidak mampu. Ini mengakibatkan pengusiran dan kekosongan rumah yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan berpendapatan rendah. Integriti dan kejujuran dalam penjualan, dan semua interaksi pelanggan, adalah kunci untuk mengembangkan reputasi kukuh untuk amalan perniagaan yang beretika, mengumpulkan kesetiaan pelanggan jangka panjang dan mengelakkan kesan sosial yang negatif.

Etika dan Undang-undang

Undang-undang ini mempunyai kesan yang luas bagi masyarakat secara umum, dan tingkah laku pekerja korporat dapat memberi kesan yang besar terhadap undang-undang itu sendiri. Tingkah laku yang tidak beretika oleh eksekutif korporat dan pekerja boleh mengakibatkan badan undang-undang yang lebih besar dan lebih ketat, yang dapat menghalang kemampuan pengusaha untuk mengembangkan perniagaan baru di masa depan. Tingkah laku etika dalam dunia korporat dapat mencegah undang-undang melangkah masuk dan memperkenalkan peraturan untuk menggantikan kepercayaan manusia yang sederhana, itulah sebabnya sebilangan industri mengekalkan badan pengawalseliaan diri untuk mengawasi anggota mereka sendiri tanpa undang-undang terlibat.

Kesan Luaran

Syarikat memberi kesan kepada lebih banyak pihak yang berkepentingan daripada sekadar pekerja dan pelanggan. Tingkah laku pekerja korporat di tempat kerja boleh mempengaruhi orang yang tidak ada kaitan dengan syarikat. Bayangkan pasukan penjualan langsung dalam kebiasaan membuang sampah di trotoar ketika mereka berjalan dari pintu ke pintu, misalnya, dan kesan yang mungkin ada pada masyarakat setempat. Pemacu syarikat yang agresif dan berbahaya adalah contoh lain pekerja menunjukkan tingkah laku yang boleh membahayakan orang lain dan memberi kesan kepada masyarakat. Pekerja korporat harus tahu bagaimana mewakili syarikat dengan berintegriti dengan mempertimbangkan kesan tingkah laku mereka kepada lebih daripada sekadar diri mereka sendiri dan pelanggan mereka.