Lima Gaya Kepimpinan

Nama-nama terkenal mungkin terlintas dalam fikiran anda ketika memikirkan pemimpin: Abraham Lincoln, George Washington, Mahatma Gandhi, Clara Barton dan Martin Luther King Jr. Perniagaan menggunakan pemimpin untuk mengurus, memberikan arahan, dan mempengaruhi perubahan dalam organisasi. Walaupun seorang pemimpin memiliki sifat peribadi yang berbeza, gaya kepemimpinan tertentu muncul. Walau bagaimanapun, keberkesanan setiap gaya kepemimpinan perlu dikaji dan dipertimbangkan sebelum anda memilih mana yang paling sesuai untuk syarikat anda.

Autokratik

Pemimpin autokratik biasanya mempunyai kuasa mutlak dan menggunakan gaya kepemimpinan diktator, mengarahkan pasukan atau kumpulan untuk menyelesaikan tugas atau objektif tertentu. Pekerja dan ahli pasukan biasanya mempunyai sedikit input, jika ada, ketika membuat keputusan. Pemimpin autokratik menggunakan tarikh akhir untuk memotivasi dan memimpin pasukan untuk berjaya. Kepemimpinan autokratik dapat digunakan dengan berkesan dalam situasi tertentu, seperti ketika pasukan terdiri dari anggota yang tidak mahir. Sebaliknya, kepemimpinan jenis ini boleh menimbulkan kebencian di kalangan pekerja atau anggota kumpulan, yang menyebabkan kadar perolehan dan ketidakhadiran yang lebih tinggi.

Demokratik

Kepemimpinan demokratik sering disebut sebagai gaya kepemimpinan partisipatif kerana pemimpin melibatkan dirinya dalam aktiviti kumpulan dan mengajak ahli kumpulan untuk melakukan perkara yang sama. Pemimpin demokratik berperanan aktif dalam merangsang perbincangan kumpulan dan melibatkan kumpulan dalam tanggungjawab membuat keputusan. Walaupun menjadi ahli kumpulan biasa dan mengambil bahagian dalam tanggungjawab kerja, pemimpin itu juga tidak melakukan terlalu banyak pekerjaan. Gaya kepemimpinan demokratik berfungsi jika kerja berpasukan dilihat sebagai pendekatan yang berharga dan kualiti diperlukan dengan cepat atau produktiviti.

Laissez-faire

Pemimpin Laissez-faire atau "hands-off" memberikan kebebasan dan kebebasan yang besar kepada ahli pasukan. Mereka jarang hadir kerana mereka meninggalkan ahli sendiri untuk menyelesaikan kerja mereka, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah sendiri. Walau bagaimanapun, pemimpin laissez-faire boleh memantau aktiviti kumpulan dan memberikan maklum balas apabila diminta. Gaya kepemimpinan laissez-faire dapat berfungsi dalam situasi tertentu, seperti ketika ahli pasukan sangat mahir atau berpengalaman dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh, makmal saintifik dan pusat penyelidikan dan pembangunan menggunakan kepimpinan jenis ini. Sebaliknya, ia boleh menyebabkan penstrukturan jika pemimpin tidak menerapkan kawalan yang cukup terhadap keadaan.

Transaksional

Gaya kepemimpinan transaksional melibatkan sistem ganjaran, hukuman, dan hubungan pertukaran tersirat antara pemimpin dan anggota atau bawahannya. Pertukaran berlaku apabila pemimpin memberi ganjaran kepada anggota - melalui gaji dan insentif lain - untuk kerja yang mereka laksanakan. Sebaliknya, anggota dihukum - melalui tindakan pembetulan oleh pemimpin - apabila mereka gagal memenuhi standard atau objektif. Kepemimpinan transaksional memotivasi pekerja atau ahli pasukan berdasarkan kepentingan diri anggota ketika mereka berusaha untuk mencapai tahap prestasi tertentu.

Transformasi

Pemimpin transformasional menggunakan pendekatan berwawasan dan memberi inspirasi untuk memimpin dan memotivasi ahli dan pekerja pasukan. Pemimpin transformasional sering dicirikan sebagai motivasi dan karismatik, memberi inspirasi kepada ahli kumpulan untuk mencontohi tingkah lakunya. Dia memberikan visi bersama untuk masa depan dan mendorong anggota untuk mengatasi kepentingan diri mereka sendiri demi pasukan atau organisasi. Pemimpin transformasional bukan sahaja memberi motivasi tetapi juga mencabar ahli pasukan untuk merangsang kreativiti, perkongsian idea dan dialog terbuka. Mereka juga memberi perhatian kepada ahli kumpulan secara individu, mendengar pandangan, perasaan dan bertindak sebagai pembimbing kepada setiap ahli.