Bagaimana Nilai Mempengaruhi Kekompakan di Tempat Kerja?

Berkongsi satu set nilai inti yang sama membantu pekerja bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan untuk menentukan, berkomunikasi dan menerapkan nilai-nilai di tempat kerja. Kumpulan nilai tertentu yang ditanamkan dalam persekitaran kerja bergantung pada jenis perniagaan. Namun, nilai-nilai yang memupuk kerja berpasukan, memotivasi pekerja, mendorong inovasi dan mengurangkan politik tempat kerja meningkatkan kekompakan di tempat kerja.

Kerja berpasukan

Persekitaran kerja yang sangat menghargai kerja berpasukan membantu pekerja berkumpul untuk menyelesaikan masalah. Pekerja yang bekerjasama ke arah tujuan bersama menjadikan unit ini lebih padu dan cekap. Pengurusan perlu menentukan tujuan, menyediakan alat untuk pekerja mencapainya, dan mendorong pekerja untuk berkolaborasi. Pengurusan harus memberikan tugas kepada pekerja mengikut kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pekerja bekerjasama dengan lebih lancar apabila mereka tahu dan mempercayai kemampuan masing-masing dan berasa selesa untuk meminta pertolongan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Stanford Graduate School of Business, perniagaan pembuatan yang menyokong kerja berpasukan lebih produktif. Mereka menghasilkan produk dalam masa yang lebih sedikit dengan kekurangan yang lebih sedikit.

Motivasi

Nilai seperti kejujuran, integriti dan etika kerja yang kuat mendorong pekerja untuk melakukan yang terbaik. Individu yang mempercayai apa yang mereka lakukan dan berbangga dengan pekerjaan mereka akan memberikan sumbangan yang besar kepada perniagaan. Ketika pekerja merasa tindakan mereka berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar, mereka lebih rela melakukan usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan tanpa keluhan atau pertikaian. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan oleh Sigma Assessment Systems, pekerja yang bermotivasi cenderung berpuas hati dengan pekerjaan mereka, yang menyebabkan perolehan kurang. Perolehan yang kurang menyebabkan lebih sedikit gangguan.

Inovasi

Inovasi berkait rapat dengan pemikiran kreatif dan pembelajaran organisasi. Sekiranya pengurusan menekankan sifat-sifat ini di tempat kerja, proses perniagaan yang lebih cekap akan ditemui. Tempat kerja akan berfungsi dengan lebih baik kerana pekerja meningkatkan kemahiran komunikasi dan belajar antara satu sama lain semasa mereka berusaha untuk melaksanakan idea mereka.

Politik

Nilai penting lain yang mempengaruhi kekompakan pasukan adalah hubungan diplomatik. Pengurusan harus tidak menggalakkan politik di tempat kerja dan mendorong pekerja mempraktikkan diplomasi dan profesionalisme dalam hubungan mereka antara satu sama lain. Ini akan menjadikan tempat kerja tidak terganggu oleh gosip dan klik. Apabila terdapat klek, mereka yang berada di klik mungkin tidak berkongsi maklumat atau peralatan penting dan mungkin enggan menolong seseorang dari luar kumpulan. Semua ini membawa kepada moral yang rendah dan perolehan yang tinggi. Mempraktikkan diplomasi dan profesionalisme akan membantu pasukan berfungsi dengan lebih baik secara keseluruhan.