Kaedah Penilaian Luaran

Perniagaan menggunakan amalan penilaian untuk pelbagai tujuan - mengukur kejayaan program, produk, sistem atau bahkan prestasi pekerja. Menggunakan teknik penilaian luaran melibatkan membawa orang atau syarikat yang tidak berat sebelah dari luar organisasi untuk berkhidmat sebagai pihak ketiga yang berkecuali. Pendekatan ini memastikan perasaan peribadi dan pengetahuan syarikat sebelumnya tidak mengganggu tugas penilaian khusus yang ada. Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan oleh penilai luaran.

Temu ramah

Penilai luar dapat menilai anggota staf mengenai maklumat produk atau perkhidmatan yang dicari melalui temu bual satu lawan satu atau kumpulan atau dengan menggunakan soal selidik. Ini memberi peluang kepada pengulas untuk menilai kriteria tertentu seperti yang digariskan oleh syarikat. Sebagai contoh, jika penilai luaran dibawa untuk mengukur kepuasan pekerja dengan rancangan faedah baru, dia mungkin bertanya kepada pekerja mengenai masalah yang berkaitan dengan harga, penyedia, kemudahan penggunaan, profesionalisme atau kriteria lain yang dipilih oleh syarikat untuk dinilai.

Kumpulan Fokus

Penilaian luaran dapat dilakukan melalui kumpulan fokus di mana sekumpulan orang terpilih dibawa ke persekitaran yang terkawal dan menanyakan soalan khusus mengenai persepsi atau pengalaman individu mereka terhadap perniagaan. Sebagai contoh, kumpulan fokus luaran dapat digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap reka bentuk produk baru, meminta maklum balas mengenai masalah perkhidmatan pelanggan atau untuk mendapatkan input mengapa bekas pelanggan menghentikan hubungan perniagaan dengan syarikat.

Pemerhatian

Pemerhati yang tidak berat sebelah dapat menilai pelbagai aspek syarikat melalui teknik pemerhatian. Sebagai contoh, syarikat yang ingin mengukur kecekapan kakitangan boleh menggunakan penilai luaran untuk memerhatikan interaksi pelanggan, ketepatan masa penyampaian perkhidmatan dan aliran lalu lintas masuk dan keluar dari tempat perniagaan. Perniagaan runcit boleh menggunakan pemerhati luaran untuk memantau masa tunggu pelanggan atau interaksi pelanggan dan pekerja.

Tinjauan

Tinjauan boleh digunakan secara luaran untuk mengumpulkan data dari pelbagai sumber. Tinjauan boleh disasarkan kepada pelanggan semasa, masa lalu atau calon pelanggan atau masyarakat umum. Tinjauan dapat membantu menilai keberkesanan program atau perkhidmatan dengan mengemukakan soalan yang bernas atau meminta maklum balas tertentu. Tinjauan dapat membantu mengenal pasti demografi sasaran, menentukan penembusan pasaran atau menilai persaingan.

Audit

Audit luaran dapat dilakukan pada fungsi dan sistem perniagaan yang berbeza. Dengan menggunakan pendekatan ini, penilai luaran mengukur dalam parameter tertentu yang ditetapkan oleh perniagaan. Sebagai contoh, syarikat yang menginginkan audit tenaga yang dijalankan boleh mengupah profesional luar untuk menilai semua ciri penggunaan tenaga perniagaan dan membuat cadangan mengenai langkah penjimatan kos.