Cara Berurusan dengan Pekerja yang Tahu Semua

Sekiranya ditinggalkan tanpa arahan daripada pengurus, pekerja yang tahu akan menurunkan semangat pasukan dan menimbulkan kebencian kakitangan. Pengurus perlu menangani tingkah laku jenis ini tepat pada masanya, supaya misi dan matlamat organisasi tidak terganggu. Walau bagaimanapun, persidangan itu perlu dijalankan tanpa mengurangkan semangat pekerja. Komunikasi tepat pada masanya dan jujur ​​adalah komponen utama untuk berjaya.

1

Berjumpa dengan pekerja dalam suasana yang jauh dari rakan sebayanya. Ini mengurangkan tekanan pekerja daripada merasa dipamerkan atau perlu membuktikan dia betul.

2

Galakkan komunikasi yang jujur ​​dan positif. Dengan memodelkan komunikasi jenis ini secara aktif, anda akan meletakkan asas kepercayaan.

3

Bincangkan aspek positif prestasi pekerja. Dengan bermula dengan positif, anda akan membuat pekerja anda lebih selesa, mewujudkan saluran yang lebih terbuka untuk komunikasi dua hala.

4

Dengarkan idea pekerja sebelum memperkenalkan idea anda sendiri. Jangan setuju dengan ideanya, tetapi jelaskan tentang harapan di tempat kerja.

5

Pertanyakan kesahihan ideanya, jika sesuai. Apabila pekerja anda memberikan idea atau penyelesaian yang menyeluruh, ajukan soalan penyiasatan untuk mendorong penggunaan analisis dan logik dalam komunikasi di tempat kerja. Ini mungkin merupakan area yang diperlukan untuk pembinaan berterusan untuk menjadikannya proses rutin.

6

Tindak balas, jika perlu, dengan nada atau ucapan pekerja anda. Sekiranya dia bertindak balas dengan nada atau ungkapan yang tidak sopan, beritahu dia bahawa komunikasi jenis ini tidak produktif. Ingatkan dia bahawa anda berdua berada di sana untuk mencari jalan penyelesaian terbaik untuk mencapai matlamat organisasi.

7

Sekiranya sesi dan interaksi bimbingan yang berterusan menjadi tidak menentu, pertimbangkan untuk memasukkan penyelia atau wakil sumber manusia dalam mesyuarat. Ini mungkin masa untuk mempertimbangkan peringatan lisan, peringatan bertulis atau rancangan tindakan lain.