Penilaian Pengurus oleh Kakitangan

Adalah biasa bagi pekerja untuk menerima maklum balas daripada rakan sekerja dan pengurus mengenai prestasi mereka di tempat kerja dan interaksi mereka dengan rakan pekerja atau pihak ketiga. Walau bagaimanapun, pekerja bawahan dapat memberikan maklum balas mengenai prestasi atasan di tempat kerja, Dengan menggunakan tinjauan maklum balas 360 darjah yang diedarkan kepada semua rakan sekerja pekerja, sebuah organisasi dapat mengukur kecekapan dan tingkah laku kepemimpinan pengurus dan tingkah laku pengurusan yang penting bagi kejayaan organisasi.

Maklum Balas Pengurus Tradisional

Penilaian prestasi yang memberikan maklum balas ke bawah dari atasan adalah kaedah tradisional untuk memberikan maklum balas kepada pengurus. Dalam proses penilaian formal, seorang pengurus bekerja dengan atasannya untuk menetapkan tujuan dan menerima maklum balas mengenai kecekapannya, seperti penggunaan aplikasi komputer. Di samping itu, atasan pengurus menilai pencapaiannya yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti mencapai objektif projek tepat pada waktunya dan mengikut anggaran. Walaupun maklum balas sangat membantu dalam meningkatkan prestasi pengurus, ia memberi kelebihan dan karenanya terhad dan subjektif. Maklum balas bawahan tidak dicari tetapi disimpulkan sejauh mana laporan langsung pengurus mencapai matlamat pasukan.

Penilaian Pengurus 360 darjah

Dengan menggunakan maklum balas 360 darjah, syarikat menilai kemahiran teknikal, strategik, operasi dan hubungan pengurus berdasarkan pendapat atasannya, bawahannya dan rakan sebaya mengenai kekuatan dan kelemahan tingkah laku di tempat kerja. Tujuan proses penilaian 360 darjah adalah untuk mengelakkan penilaian berat sebelah yang boleh berlaku apabila satu sumber memberikan maklum balas dan memastikan banyak aspek tingkah laku pengurus dipertimbangkan dalam proses tinjauan. Sebaik-baiknya, penilaian pengurus mencerminkan persepsi semua orang di dalam lingkarannya yang sudut pandang menyumbang kepada maklum balas yang komprehensif. Kaedah ini menyokong pengembangan kerjaya dan tujuan pembetulan prestasi dengan meningkatkan kesedaran diri pengurus, yang membantunya mengurus prestasinya sendiri.

Faedah Penilaian 360 darjah

Dengan membenarkan pegawai atasan, rakan sebaya dan bawahan memberi komen mengenai prestasi kerja pengurus, penilaian mungkin lebih dipercayai, kurang berat sebelah, lebih komprehensif dan lebih mudah diterima oleh subjeknya daripada penilaian tradisional. Sekiranya tinjauan 360 darjah terdiri daripada pertanyaan mengenai kecekapan pekerja yang relevan dengan prestasi pengurus dan penilai mengetahui pekerjaan pengurus yang sedang dinilai, tinjauan mungkin memberikan maklum balas yang tepat. Di samping itu, tinjauan 360 darjah meningkatkan kesedaran diri pengurus, yang diperlukan baginya untuk memanfaatkan kekuatannya dan meneutralkan kelemahannya.

Kelemahan Penilaian 360 darjah

Sekiranya tidak dilakukan dengan betul, maklum balas 360 darjah boleh menyebabkan konflik di antara ahli pasukan yang memberi kesan negatif terhadap semangat. Komen mungkin bersifat peribadi dan tidak membina. Tanpa sokongan kepimpinan yang mencukupi, tinjauan mungkin diselesaikan secara tidak sengaja. Masalah lain ialah maklum balas mungkin diberikan tetapi tidak ada program peningkatan yang dikembangkan dan dilaksanakan, yang bermaksud perubahan yang diperlukan mungkin tidak akan terjadi. Selain itu, maklum balas mungkin tidak dirahsiakan, yang mempengaruhi respons subjek terhadap maklum balas. Ulasan pekerja mungkin tertumpu pada kelemahan pengurus sementara kekuatan tidak diendahkan.