Apakah Yuran Francais Berkala?

Membeli lokasi francais dapat memberi anda, sebagai pemilik perniagaan kecil, nama jenama yang dapat dikenali dengan segera untuk menarik minat pelanggan tempatan. Untuk memperoleh lokasi ini memerlukan penandatanganan perjanjian francais dan pembayaran yuran satu kali dan yuran royalti berkala. Pembayaran ini membolehkan anda, sebagai pemilik lokasi francais, untuk terus menggunakan nama syarikat induk dan produknya.

Hak Syarikat Induk

Undang-undang negeri dan persekutuan membenarkan francaisor atau syarikat induk mengenakan bayaran berkala ke lokasi francais anda untuk memanjangkan penggunaan nama, ketenaran, produk dan status jenama syarikat induk. Perjanjian francais yang anda tandatangani dengan syarikat induk pada awal hubungan francais anda harus menjelaskan berapa banyak kos berkala ini yang akan membebankan perniagaan anda dan seberapa kerap syarikat induk itu mengharapkan pembayaran. Bayaran berkala berbeza mengikut francais dan mungkin jumlah dolar tetap dibayar setiap suku tahun atau mungkin peratusan bulanan penjualan kasar.

Laporan Jualan Berkala

Lokasi francais anda biasanya mesti menghantar laporan penjualan berkala kepada syarikat induk sehingga akauntan perniagaan dapat menentukan yuran francais berkala lokasi anda. Angka penjualan ini juga membantu francaisor mengukur prestasi lokasi francais anda berbanding yang lain di seluruh negara. Sekiranya lokasi anda gagal mencapai standard minimum seperti yang dinyatakan dalam perjanjian francais anda, syarikat induk mungkin dapat membatalkan kontrak anda dan menutup lokasi atau membawa pemilik lain dalam usaha menghidupkan kembali lokasi francais.

Bayaran Bayaran Berkala

Bayaran bulanan kepada syarikat induk bukanlah semua kertas kerja dan wang tunai dari poket anda. Pembayaran bulanan ini juga memberikan perkhidmatan khas ke lokasi francais anda dari syarikat induk. Perkhidmatan ini merangkumi latihan khusus untuk tenaga kerja anda, pakaian seragam, manual operasi, produk syarikat dan barang promosi, termasuk poster, tanda perniagaan dan pegun syarikat. Bayaran ini juga akan memberi konsultasi berterusan kepada lokasi francais anda dari syarikat induk untuk membantu anda mengembangkan perniagaan dan memberikan pemeriksaan berkala ke tempat tersebut untuk memastikan perniagaan anda berjalan mengikut standard syarikat.

Bayaran Iklan Francais

Francaisor, terutama syarikat dengan kehadiran nasional, mungkin meminta anda membayar yuran pengiklanan berkala sebagai tambahan kepada yuran berkala, berdasarkan penjualan kasar lokasi anda. Bayaran pengiklanan dibayar kepada kumpulan yang lebih besar yang digunakan oleh francaisor untuk menjalankan kempen dan promosi iklan nasional. Ini menguntungkan lokasi anda dalam jangka panjang kerana anda tidak perlu merancangkan kempen iklan anda dan dapat memanfaatkan pelanggan tambahan yang ditarik oleh promosi khas syarikat induk.