Kelemahan Perkongsian Perniagaan Dua Orang

Semua jenis perniagaan mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeza. Perkongsian dua orang, yang merupakan perniagaan tidak diperbadankan yang dibuat oleh dua orang, tidak terkecuali. Perjanjian perkongsian mengatur semua aspek perkongsian dua orang, bersama dengan undang-undang negeri dan tempatan. Perjanjian perkongsian menyeluruh dapat membantu mengelakkan beberapa kelemahan berpotensi untuk perkongsian dua orang.

Liabiliti Perniagaan

Kedua-dua rakan kongsi mempunyai tanggungjawab penuh untuk hutang perniagaan dalam perkongsian dua orang, yang bermaksud pemiutang boleh menggunakan aset peribadi rakan kongsi untuk memenuhi hutang perkongsian. Dalam jenis perniagaan lain, seperti syarikat liabiliti terhad, aset peribadi anggota selamat dari pemiutang perniagaan. Kedua-dua rakan kongsi bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil berkaitan dengan perniagaan walaupun hanya satu rakan yang bertindak sendiri. Sebagai contoh, jika satu rakan kongsi mengambil pinjaman atas nama perkongsian, pasangan yang lain akan menanggung hutang tersebut, walaupun dia tidak mengetahui tentang hal itu.

Berkongsi keuntungan

Perkongsian dua orang berhutang bersama, jadi setiap pasangan berhak mendapat sebahagian daripada keuntungan perniagaan. Kedua-dua rakan kongsi sama-sama berkongsi keuntungan kecuali perjanjian perkongsian menyatakan sebaliknya. Sekiranya satu rakan menyumbang lebih banyak daripada yang lain, pembahagian keuntungan mungkin menjadi sumber perselisihan. Contohnya, jika dua rakan kongsi melaburkan sejumlah wang yang sama tetapi satu bekerja lebih banyak secara konsisten daripada yang lain, rakan yang bekerja lebih banyak mungkin tidak merasakan rakan yang lain layak mendapat bahagian penuh dalam keuntungan.

Tidak setuju

Ketidaksepakatan harus ditangani mengikut syarat perjanjian perkongsian. Namun, jika kedua-dua pasangan tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka, mereka mungkin memerlukan bantuan dari luar, seperti menggunakan sistem pengadilan setempat. Perselisihan antara dua rakan kongsi boleh memakan masa, menjimatkan wang dan menghentikan perniagaan dengan berkesan. Anggota perkongsian dua orang mesti menyelesaikan pertikaian secepat mungkin untuk mengelakkan kerosakan kekal pada perniagaan dan perkongsian itu sendiri.

Kestabilan

Peristiwa khusus dapat memicu berakhirnya hukum, atau pembubaran, suatu perkongsian, bahkan jika pasangan tersebut tidak berniat untuk mengakhiri perniagaan. Kejadian biasa termasuk pemfailan kebankrapan atau kematian pasangan. Sekiranya satu pasangan dalam perkongsian dua orang mati, pasangan yang masih hidup mungkin meneruskan perniagaan, tetapi dia mesti menjelaskan harta atau aset tersebut kerana harta pusaka pasangan yang telah meninggal dunia. Jenis perniagaan lain, seperti syarikat, memerlukan tindakan yang lebih khusus untuk menimbulkan pembubaran.