Kepentingan Pengiraan Yang Tepat dalam Kos Produk

Semasa anda mengira kewangan syarikat anda, ketepatan sangat penting untuk penyata kewangan dan juga pengisian cukai. Setiap komponen penyata kewangan dan pelaporan anda mempengaruhi keseluruhan gambaran kewangan yang disajikan untuk perniagaan anda. Pengiraan yang salah atau laporan yang tidak tepat boleh menimbulkan masalah undang-undang dengan pemfailan cukai anda dan juga kebimbangan yang signifikan dari pelabur.

Kesan Belanjawan

Proses belanjawan bergantung pada pengiraan perbelanjaan dan pendapatan yang tepat sehingga anda dapat membuat ramalan yang terperinci untuk tempoh perakaunan berikutnya. Apabila kos produk salah perhitungan, kesalahan besar mungkin berlaku dalam proses anggaran. Sebagai contoh, menghilangkan sebahagian daripada kos produk dalam pengiraan anda yang sama dengan $ 5 setiap helai boleh menghasilkan anggaran produk yang kurang dari $ 500,000 setiap tempoh jika anda mengeluarkan 100,000 keping dalam tempoh tersebut. Ini boleh menyebabkan perbelanjaan berlebihan terhadap angka belanjawan, sehingga menimbulkan tekanan kewangan.

Penyata pendapatan

Laporan penyata pendapatan bergantung pada pengiraan yang tepat mengenai kos barang yang dijual, atau kos produk. Kos anda untuk setiap produk yang anda jual dikurangkan dari jumlah pendapatan yang diperoleh dalam tempoh perakaunan untuk menghasilkan angka pendapatan bersih. Sekiranya pengiraan kos produk anda tidak betul, angka pendapatan bersih sebenarnya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dilaporkan.

Aset dan Inventori

Pengiraan inventori anda pada kunci kira-kira bergantung pada pelaporan tepat mengenai kos langsung produk anda. Sekiranya anda gagal mengira kos produk anda dengan betul, nilai inventori anda tidak tepat. Bergantung pada jumlah ralat dalam pengiraan, kesalahan dapat menyebabkan kesalahan material dalam pelaporan aset anda. Aset syarikat adalah faktor penting dalam menentukan nilai perniagaan anda, terutamanya ketika anda mencari pelaburan atau pembiayaan.

Pertimbangan

Apabila anda mengira kos produk, pendekatan berbeza jika anda mengeluarkan produk berbanding membeli dari pemborong. Sekiranya anda membeli produk anda dari pemborong, kos produk hanya dinyatakan sebagai harga yang anda bayar untuk memperoleh produk tersebut. Semasa anda mengeluarkan produk secara dalaman, pertimbangkan semua kos yang berkaitan. Overhead untuk kemudahan pembuatan anda, pembayaran gaji untuk aktiviti pembuatan dan kos bahagian adalah sebahagian daripada kos barang anda yang dijual.