Apa Yang Dilakukan Orang Perniagaan Dengan Formula Mutlak?

Spreadsheet menyediakan alat penting kepada pengurus dan pemilik perniagaan. Mereka boleh digunakan untuk tujuan inventori atau untuk mengira harga dan jenis penyimpanan rekod lain. Spreadsheet mempunyai sejumlah alat bawaan yang dapat digunakan untuk pelbagai jenis pengiraan. Salah satu alat ini ialah formula mutlak atau formula rujukan mutlak.

Tujuan am

Tujuan umum formula mutlak dalam Microsoft Excel atau kebanyakan program spreadsheet biasa adalah untuk menyediakan titik rujukan tetap di mana pelbagai pengiraan dapat dilakukan. Ini dilakukan dengan meletakkan "$" di hadapan nilai sel yang ingin anda gunakan sebagai titik rujukan tetap. Contohnya, formula yang mengandungi rujukan sel "$ A $ 5" berbeza dengan formula yang berbunyi "A5." Penunjukan "$" menunjukkan bahawa formula lain yang mengandungi titik rujukan itu kembali ke sel tertentu dan nilainya, semasa anda menyalin sel. Sekiranya rujukannya adalah "A5", itu adalah formula relatif, dan spreadsheet akan menyesuaikan formula secara automatik menggunakan pengaturcaraan lalai.

Kos

Rumus mutlak boleh digunakan dalam pelbagai situasi dan pengiraan. Sebarang pengiraan di mana ada nilai tertentu yang harus tetap sama dapat dimasukkan ke dalam sel dengan rujukan mutlak. Contohnya, jika kos unit produk yang dijual adalah $ 1.10 seunit dan kos tersebut tidak pernah berubah, anda akan menggunakan rujukan mutlak yang menunjukkan kembali sel tersebut setiap kali anda memasukkan formula berdasarkan kos unit. Sekiranya kos per unit berubah, anda harus menggunakan titik rujukan relatif.

Analisis kewangan

Kaedah lain di mana rujukan atau formula mutlak dapat digunakan adalah dalam analisis kewangan. Ahli perniagaan menggunakan lembaran spread untuk analisis kewangan untuk menentukan kesihatan ekonomi syarikat dan membuat unjuran mengenai pertumbuhan masa depan. Rumus dan nisbah adalah bahagian biasa dalam analisis kewangan. Dalam beberapa kes, angka yang digunakan dalam analisis kewangan memerlukan angka atau rujukan tetap yang berulang kali dimasukkan ke dalam formula yang berbeza dan digunakan untuk mengira kesejahteraan kewangan dan pertumbuhan keuntungan projek di masa depan.

Pesanan Pembelian dan Invois

Rujukan mutlak juga dapat digunakan untuk tujuan operasi atau sehari-hari juga. Salah satu tujuan tersebut adalah membuat pesanan pembelian dan invois. Dokumen-dokumen ini sering mengandungi nilai-nilai yang perlu digunakan secara berkala. Rujukan mutlak memberikan titik rujukan tetap di mana orang yang menarik pesanan atau invois dapat mencari dan memadankan nilai satu sel dengan sel yang lain apabila keadaan tertentu ditetapkan. Ini menghilangkan keperluan untuk mengulang nilai dalam sel baru dan hanya memerlukan sel tersebut ditentukan.