Cara Menggunakan Bahagian dalam Buku Pantas

Sekiranya perniagaan anda mempunyai beberapa lokasi atau menawarkan beberapa produk yang berbeza, anda mungkin ingin menyediakannya secara berasingan dalam QuickBooks untuk membezakannya dengan mudah. Ini juga menunjukkan kepada anda bahagian mana yang menguntungkan dan mana yang memerlukan kerja. Cara terbaik bagi anda untuk mengesan bahagian ini adalah menetapkannya sebagai kelas, kemudian gunakan laporan "Untung & Rugi mengikut Kelas" untuk melihat prestasi mereka. Buat kelas dalam QuickBooks dengan mengakses menu Daftar.

1

Klik pada menu "Daftar", dan kemudian klik "Daftar Kelas" untuk membuka tetingkap dialog.

2

Klik butang "Kelas" di bahagian bawah tetingkap, klik "Baru", kemudian taipkan nama untuk kelas tersebut.

3

Klik butang "Seterusnya" jika anda mahu merakam kelas ini dan kemudian masukkan kelas yang lain. Klik butang "OK" setelah anda selesai memasuki kelas untuk menutup tetingkap.

4

Klik pada menu "Laporan", dan kemudian pilih "Syarikat & Kewangan." Klik pada pilihan "Untung & Rugi mengikut Kelas" untuk melihat laporan yang menunjukkan bagaimana prestasi setiap bahagian anda.