Perjanjian Perkongsian Teknikal

Kerjasama teknikal berfungsi di bawah premis bahawa, dengan bergabung, dua perniagaan dapat mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh perniagaan dengan mudah atau menjimatkan kos sendiri. Bekerjasama dengan membentuk aliansi teknikal - atau strategik - memberikan kelebihan untuk berkongsi kepakaran dan sumber anda tanpa mengubah struktur perniagaan sah anda. Kunci hubungan yang berjaya terletak pada pemantapan pakatan anda dalam terma dan syarat yang digariskan dalam perjanjian perkongsian teknikal formal.

Jangka Hayat dan Objektif Perkongsian Teknikal

Objektif perikatan menentukan sama ada hubungan antara perniagaan anda dengan perniagaan atau pembekal lain berterusan atau mempunyai jangka hayat yang pasti. Walaupun penjanaan pendapatan paling kerap adalah objektif yang mendasari, perkongsian teknikal juga bertujuan untuk mencapai tujuan tambahan. Tumpuan untuk mengekalkan atau meningkatkan kelebihan daya saing, mengurangkan kesan persaingan dan mewujudkan penjimatan kos adalah antara yang paling umum, baik dalam perniagaan-ke-perniagaan dan dalam perniagaan-ke-pembekal teknikal. Sebagai contoh, program pemasaran bersama di mana dua perniagaan bukan pesaing yang menjual produk pelengkap membuat iklan bersama, berkongsi senarai surat dan merujuk pelanggan satu sama lain dapat meningkatkan pendedahan pasaran untuk kedua-dua perniagaan.

Format dan Struktur

Struktur formal, gaya kontrak yang paling kerap adalah pilihan terbaik untuk membuat perjanjian perkongsian teknikal. Struktur formal menggunakan artikel, angka dan huruf untuk memisahkan titik dalam perjanjian menjadi bahagian dan bahagian. Selain itu, bahasa dalam perjanjian itu jelas, spesifik dan ringkas. Ini menjadikan maklumat dalam perjanjian mudah dibaca dan disusun. Sebagai contoh, bahagian pembukaan biasanya merangkumi pernyataan yang menentukan skop perjanjian, sementara bahagian yang terpisah menerangkan tanggungjawab khusus setiap rakan teknikal.

Pertimbangan Kritikal

Dua komponen paling penting dalam perjanjian perkongsian teknikal adalah bahagian yang menyatakan dengan jelas bahawa perjanjian itu tidak menyiratkan atau membentuk perkongsian perniagaan dan yang menentukan jangka hayat hubungan tersebut. Kedua-duanya boleh mempengaruhi tafsiran undang-undang mengenai sifat dan tahap hubungan. Oleh itu, penting untuk mengenal pasti bahagian-bahagian ini menggunakan frasa seperti "Tanpa Perkongsian" atau "Hubungan Pihak," dan "Istilah" atau "Tempoh Prestasi." Untuk memperjelas hubungan lebih jauh lagi, bahasa harus menyatakan rakan kongsi bertanggungjawab terhadap pekerja mereka sendiri - termasuk pengurusan, gaji dan faedah pampasan pekerja - perbelanjaan operasi harian dan penyata cukai pendapatan.

Rangkuman Piawai

Semakin banyak maklumat yang disertakan dalam perjanjian perkongsian teknikal, semakin berguna bagi kedua-dua rakan kongsi. Minimum, perjanjian harus membahas tujuan dan objektif bersama, menjelaskan dan memisahkan peranan, tanggungjawab dan kewajiban, dan menjelaskan bagaimana rakan kongsi akan membuat keputusan perniagaan bersama. Perjanjian itu juga harus menangani isu-isu seperti pemilikan harta intelek, menetapkan jangkaan pengurangan kos dan menangani kerahsiaan. Akhirnya, perjanjian tersebut harus merangkumi strategi untuk menyelesaikan pertikaian dan menerangkan keadaan di mana salah satu pasangan dapat menamatkan hubungan secara sukarela.