Cara Mengira Tenaga Kerja yang Diperlukan untuk Membangun Produk

Dalam kategori buruh, terdapat buruh langsung dan buruh tidak langsung. Tenaga kerja langsung masuk ke dalam produk, sementara tenaga kerja tidak langsung menyumbang kepada keseluruhan keperluan pekerja syarikat. Mengira buruh langsung untuk membina produk memerlukan pemilik perniagaan kecil untuk membahagikan kategori buruh menjadi dua komponen utama: Kejuruteraan dan pembuatan. Pekerja kejuruteraan adalah orang yang merancang dan menguji, dan buruh pembuatan adalah orang yang membina produk. Mengenal pasti komponen kos buruh dengan betul meningkatkan asas pemilik perniagaan kecil dengan membuat anggaran projek lebih tepat, memungkinkan perancangan dan perakaunan yang lebih baik.

1

Analisis produk atau projek untuk menentukan peratusan buruh kejuruteraan berbanding pengeluaran yang diperlukan. Sebagai contoh, Syarikat ABC bersiap sedia untuk melancarkan panel solar baru. Pemilik perniagaan kecil menentukan bahawa buruh kejuruteraan akan 10 persen dan buruh pengeluaran 90 persen. Kejuruteraan hanya berlangsung dalam jangka masa yang singkat berbanding dengan keperluan tenaga kerja yang berterusan untuk menghasilkan panel solar secara berterusan.

2

Pecahkan keperluan buruh kejuruteraan kepada kategori yang lebih kecil. Sebagai contoh, tenaga kerja panel solar akan terdiri daripada penyelidikan, reka bentuk dan pengembangan kaedah pembuatan yang berkaitan dengan panel solar.

3

Berikan anggaran setiap jam untuk setiap komponen kecil tenaga kerja kejuruteraan. Ini adalah kunci perkiraan, memecah tugas menjadi sebutan. Sebagai contoh, penyelidikan akan memakan masa 800 jam manusia, reka bentuk, 200 jam manusia, dan pengembangan pembuatan, 150 jam.

4

Pecahkan tenaga kerja kepada beberapa kategori yang lebih kecil. Untuk menghasilkan panel solar memerlukan fabrikasi, pemasangan dan kawalan kualiti.

5

Berikan jumlah setiap jam untuk setiap subkategori dalam tenaga kerja pengeluaran. Untuk setiap fabrikasi panel solar, terdapat empat jam fabrikasi, dua jam pemasangan dan satu jam kawalan kualiti.

6

Tentukan jangka masa pengeluaran. Syarikat ABC berhasrat menghasilkan 30,000 panel solar untuk tahun yang akan datang.

7

Tambahkan jam kerja di setiap subkategori kejuruteraan untuk mendapatkan anggaran tenaga kerja. Untuk bahagian pengeluaran, tambahkan jumlah jam pengeluaran dan kalikan jumlahnya dengan jumlah produk yang diharapkan. Kejuruteraan panel suria memerlukan 1.150 jam kerja. Untuk menghasilkan setiap panel solar memerlukan tujuh jam; kalikan dengan 30,000 untuk mendapatkan 210,000 jam kerja untuk tahun ini.

8

Tambahkan jumlah jam kerja untuk kejuruteraan dan pengeluaran untuk mendapatkan anggaran akhir mengenai tenaga kerja yang diperlukan untuk membina produk. Jam kejuruteraan 1,150 ditambah jam pengeluaran 210,000 sama dengan 211,150 jumlah jam kerja yang dianggarkan untuk produk ini.