Cara Memainkan Suara Semasa Meleret di Android

Aplikasi Android membolehkan perniagaan anda menjangkau pelanggan dengan cara baru. Telefon pintar yang menjalankan sistem operasi Android menggunakan skrin sentuh, sehingga pelanggan dapat berkomunikasi dengan aplikasi Anda dengan menyeret gambar dengan jari mereka. Jika aplikasi anda menyokong gerak isyarat Android, pelanggan dapat menggunakan ikon gerak isyarat, menggesek, melempar atau memutar lebih kompleks. Aplikasi anda mesti memberi respons kepada input pengguna ini dengan tindakan atau mesej yang sesuai. Ia juga dapat memainkan suara tertentu, yang akan dipelajari oleh pelanggan anda dengan menggesek.

1

Salin fail audio untuk dimainkan ke direktori "res / raw /" aplikasi anda.

2

Buka kod sumber aplikasi anda dengan program pengembangan Java seperti Eclipse.

3

Tatal ke kaedah "onGesturePerformed", yang berjalan ketika pengguna meleret pada Android.

4

Tatal ke blok "if" dalam kaedah yang sesuai dengan tindakan leret. Contohnya, blok ini boleh mengandungi kod yang serupa dengan yang berikut:

if ("action_swipe" .equals (action)) {println ("Anda baru meleret!"); }

5

Tambahkan baris berikut dalam blok "if" untuk membuat objek MediaPlayer yang akan memainkan suara anda:

MediaPlayer mediaPlayer = MediaPlayer.create (konteks, R.raw.ding);

6

Ganti "ding" dengan nama fail suara anda.

7

Tambahkan baris berikut untuk memainkan suara:

mediaPlayer.start ();