Peranan Etika & Tanggungjawab dalam Memimpin Inovasi & Perubahan

Inovasi dan perubahan adalah proses yang tidak dapat dielakkan dalam dunia perniagaan. Organisasi sentiasa berkembang dan berubah sebagai tindak balas terhadap trend pasaran. Sekiranya perniagaan anda berada di ambang penyusunan semula atau mengalami perubahan penting yang lain, pertimbangkan peranan etika dan tanggungjawab semasa anda terus maju.

Pekerja

Salah satu tanggungjawab utama untuk memimpin perubahan dan inovasi adalah keperluan untuk mengingatkan pekerja anda semasa anda melaksanakan perubahan. Sebagai pemilik perniagaan kecil yang mempunyai kesejahteraan ekonomi pekerja anda, anda mempunyai tahap tanggungjawab tertentu untuk memeriksa perubahan yang anda buat dari perspektif pekerja anda. Seboleh-bolehnya, anda harus menghendaki mereka keluar dengan lebih baik di seberang perubahan. Semasa anda merancang perubahan, nilaikan kesan perubahan tersebut kepada pekerja anda.

Gangguan

Perubahan dan inovasi mengganggu, bukan sahaja kepada pekerja, tetapi untuk semua orang yang terlibat dengan perniagaan anda. Gangguan ini menghendaki pemilik perniagaan mengambil kira semua orang yang terlibat dalam proses perubahan. Kemukakan pertanyaan mengenai bagaimana perubahan itu mengganggu, dan bagaimana membuatnya kurang. Gangguan yang disebabkan oleh perubahan dan inovasi akan mempunyai hasil yang perlu direncanakan, dan pemilik perniagaan harus melakukan segala yang mungkin untuk menjaga hak dan kepentingan orang lain, dan bukannya menginjak-injak untuk mencapai tujuan. Meja Bulat Institut Perniagaan untuk Etika Korporat menyatakan bahawa pemilik perniagaan harus berusaha untuk tidak memperlakukan pihak berkepentingan sebagai satu-satunya cara untuk berakhir.

Komunikasi

Etika berperanan dalam proses perubahan dan inovasi dari segi perlunya komunikasi terbuka dan jujur ​​di antara majikan dan pekerja, dan antara syarikat dan orang awam. Komunikasi perlu telus semasa proses perubahan agar kepercayaan yang berterusan terhadap organisasi akan terus wujud setelah perubahan selesai. Syarikat-syarikat yang tidak mengetahui tentang perubahan yang berlaku boleh kehilangan kepercayaan pekerja mereka, dan mungkin juga masyarakat, bergantung pada sifat perniagaan dan penglibatannya dalam masyarakat.

Kerja berpasukan

Tingkah laku beretika terhadap masyarakat dan pekerja akan membantu pemilik perniagaan untuk membina organisasi yang lebih kuat. Rasa bangga yang diambil pekerja daripada mengambil bahagian dalam proses perubahan akan memberi mereka rasa memiliki dan tujuan yang lebih besar. Tanggungjawab pemilik dan pengurus perniagaan adalah membuat inovasi dan mengubah proses yang mempengaruhi dan memberi manfaat kepada semua orang. Memberikan semua pihak yang terlibat dalam hasilnya, dan memperlakukan mereka secara etika dalam prosesnya, akan membawa hasil yang lebih besar dalam jangka panjang.