Perjanjian Hak Pemasaran Eksklusif

Adalah lumrah bagi perniagaan kecil yang mengeluarkan produk mereka sendiri kekurangan tenaga, kecekapan atau sumber kewangan untuk mendapatkan produk mereka ke pasaran yang lebih besar. Sekiranya anda berada di kedudukan ini, perjanjian hak pemasaran eksklusif mungkin merupakan pilihan yang baik. EMRA adalah kontrak yang dibuat antara syarikat anda dan pengedar yang memberikan sebahagian keuntungan daripada pengedar kepada pengedar sebagai pertukaran untuk mempromosikan dan menjual produk anda. Sebagai perjanjian eksklusif, EMRA menetapkan bahawa hanya satu firma yang berkuasa menjual produk anda, menjaga persaingan dan berpotensi memperkukuhkan kehadiran jenama anda.

Pengilang dan Pemborong

Walaupun syarikat anda mungkin menjual produknya secara tempatan atau melalui Internet, pihaknya mungkin ingin produknya mencapai pasaran yang lebih luas. Ini boleh memakan masa dan mahal, namun tanpa bantuan pengedar. Oleh itu, salah satu klausa pertama perjanjian hak pemasaran adalah menentukan pihak yang terlibat dalam kontrak dan tanggungjawab mereka. Sebagai syarikat yang membuat produk, perniagaan anda dianggap sebagai pengilang, dan pihak lain yang bersetuju untuk mengedar dan menjual barang anda dikenali sebagai pemborong. Lebih penting lagi, EMRA menetapkan kewajiban setiap pihak kepada pihak lain, dan ini menentukan bahagian keuntungan yang mana setiap pihak berhak.

Implikasi Kewangan

Seperti kontrak lain, EMRA menetapkan aspek kewangan perjanjian penjualan dan pemasaran yang anda buat dengan pemborong. Perjanjian itu mesti memperincikan kos per unit anda serta pecahan kos buruh, penghantaran dan pengedaran. Ini kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan kos pembuatan kasar. Dari sini, anda boleh bersetuju dengan harga jualan dengan pemborong dan juga menentukan berapa banyak keuntungan bersih yang dibenarkan oleh pemborong sebagai pertukaran untuk mempromosikan jenama dan produknya. Ini boleh berubah secara mendadak dari 10 peratus hingga 80 peratus atau lebih bergantung pada kos penghantaran, cukai, insurans dan sumber lain yang dilaburkan oleh pemborong untuk mempromosikan produk.

Harta Intelek

Sebagai pengeluar dan mungkin pencipta produk, syarikat anda mesti memastikan hak hak intelektualnya berada dalam EMRA. Secara amnya, kontrak akan menetapkan bahawa pemborong boleh menggunakan logo dan nama produk dalam bahan promosi tetapi hak cipta tetap dimiliki oleh pengilang. Di samping itu, anda dapat melindungi jenama anda dengan memohon hak paten, cap dagang atau hak cipta lain yang ditaja oleh kerajaan. Oleh kerana EMRA adalah kontrak eksklusif dengan satu pemborong, lebih mudah melindungi jenama anda, kerana anda tidak akan membenarkan lebih daripada satu syarikat lain menggunakan logo atau nama syarikat anda. Walau apa pun, EMRA harus menentukan sejauh mana penggunaan ini boleh diterima tanpa mendapatkan kebenaran daripada anda.

Menjaga Nilai Produk Anda

Berkaitan erat dengan menjaga harta intelek anda adalah idea untuk mengekalkan nilai produk anda. EMRA boleh menjadi kaedah yang baik untuk memperkenalkan produk anda kepada khalayak yang lebih luas, tetapi anda mesti yakin bahawa pemborong membantu syarikat anda untuk mencipta dan mengekalkan reputasinya. Kegagalan pihak pemborong untuk mempromosikan produk anda secara beretika, urusan kewangan yang tidak jelas dan pengurusan kontrak yang tidak baik semuanya berpotensi untuk mengurangkan daya tarikan jenama anda untuk tatapan umum. Lakukan usaha wajar dan teliti pihak lain sebelum memasuki EMRA. Minta testimoni dan, jika perlu, pertimbangkan percubaan.