Nilai Penyata Kewangan dalam Menyusun Pelan Kewangan

Perniagaan menggunakan penyata kewangan pro-forma, atau yang diunjurkan, semasa mengembangkan rancangan kewangan. Penyata kewangan pro-forma menggunakan format yang sama dengan kunci kira-kira semasa, penyata pendapatan atau penyata aliran tunai, tetapi menunjukkan data bertahun-tahun masa lalu dan masa depan bersama-sama pada satu penyata. Penyata kewangan ini memberikan gambaran lengkap mengenai prestasi operasi dan kedudukan kewangan masa depan perniagaan kecil anda, yang merupakan kunci untuk mengembangkan rancangan kewangan.

Penganggaran

Penyata kewangan pro-forma menunjukkan ramalan penjualan dan keuntungan dan semua angka penyata kewangan lain. Perniagaan boleh menggunakan maklumat ini untuk menentukan sama ada ia akan mencapai sasaran keuntungan yang diharapkan, berapa banyak wang yang harus dianggarkan untuk perbelanjaan tertentu dan berapa banyak wang tunai yang mungkin ada. Contohnya, penyata kewangan pro-forma perniagaan kecil anda mungkin menunjukkan bahawa anda akan mencapai matlamat keuntungan tahunan $ 100,000 anda dan anda mesti menganggarkan $ 50,000 setiap tahun untuk kakitangan yang lebih besar.

Menentukan Modal yang Diperlukan

Sekiranya perniagaan memproyeksikan peningkatan penjualan yang besar pada penyata kewangan pro-forma, ia mungkin perlu mengumpulkan wang tambahan untuk membeli lebih banyak aset, seperti lebih banyak inventori dan peralatan. Penyata kewangan pro-forma memberitahu perniagaan berapa banyak wang yang mesti dikumpulkannya dan dapat menolongnya menentukan dari sumber mana ia akan mengumpulkannya, seperti dari pinjaman atau pelabur. Sebagai contoh, penyata kewangan pro-forma perniagaan kecil anda mungkin menunjukkan bahawa anda memerlukan modal tambahan $ 40,000, yang mungkin anda perolehi dari pinjaman baru.

Menilai Risiko

Perniagaan boleh menggunakan penyata kewangan pro-forma untuk mengira nisbah kewangan, yang boleh digunakannya untuk menilai risiko rancangan kewangannya. Nisbah kewangan, seperti nisbah hutang kepada ekuiti, membandingkan nombor individu yang berbeza pada penyata kewangan. Sekiranya nisbah kewangan tertentu menunjukkan terlalu banyak risiko, perniagaan dapat menyesuaikan rancangan kewangannya. Sebagai contoh, perniagaan kecil anda mungkin menentukan dari penyata kewangan pro-forma bahawa nisbah hutang kepada ekuiti masa depan anda terlalu tinggi dan anda mesti melunaskan hutang untuk mengurangkan risiko anda.

Menganalisis Senario Berbeza

Perniagaan boleh menghasilkan pelbagai versi penyata kewangan pro-forma berdasarkan senario operasi yang berbeza-beza. Pelbagai data dari senario yang berbeza ini dapat membantu perniagaan melaksanakan fleksibiliti dalam rancangan kewangannya. Sebagai contoh, perniagaan kecil anda mungkin menghasilkan tiga set penyata kewangan pro forma yang berbeza berdasarkan tahap penjualan yang berbeza-beza sehingga menghasilkan keuntungan antara $ 60,000 hingga $ 150,000 setiap tahun. Anda boleh memasukkannya ke dalam rancangan kewangan anda untuk menentukan pelbagai jumlah yang mungkin ada untuk pelaburan semula dalam perniagaan anda.