Aktiviti Membina Pasukan untuk Kerja Empati

Seorang pengurus merancang aktiviti membina pasukan untuk meningkatkan keberkesanan pasukan. Sekiranya ahli pasukan mengembangkan kemahiran mendengar yang lebih baik, seperti empati, mereka dapat menyesuaikan diri dengan keperluan kumpulan. Mereka dapat berkomunikasi lebih kerap sebagai tindak balas terhadap maklumat emosi ini. Menunjukkan keprihatinan terhadap keperluan penutur membuat penutur merasa bahawa dia didengar.

Main Permainan Mendengar

Aktiviti membina pasukan mendorong pendengaran yang baik. Seorang pengurus boleh mengubah permainan pendengaran Dr. Carl Rogers dengan menugaskan pekerja untuk memilih pasangan dan mencuba aktiviti ini. Pasangan pertama bercakap dengan jujur ​​selama 30 saat sementara pasangan yang lain mendengar. Pasangan kedua mesti menyatakan semula apa yang dikatakan oleh pasangannya. Proses ini berterusan sehingga pasangan kedua dapat menyatakan semula perkara utama pembicara pertama dan penceramah pertama berpuas hati. Kemudian rakan-rakan bertukar peranan dan bermain semula permainan.

Ajar Hubungan Empathy dengan Perkhidmatan Pelanggan

Semasa masa membina pasukan, pengurus dapat menjelaskan kepada pekerja bahawa pelanggan membuat keputusan mengenai syarikat berdasarkan interaksi dengan pekerja dan interaksi antara pekerja. Aktiviti yang menyoroti kepentingan komunikasi empati sesuai dengan pasukan khidmat pelanggan. Pelanggan perkhidmatan pelanggan mesti memberi perhatian kepada pelanggan dan menunjukkan keperihatinan. Sebagai contoh, rakan sekutu mungkin menganalisis masalah perkhidmatan pelanggan dan penyelesaian percambahan fikiran. Sementara itu, ketua pasukan harus memerhatikan bagaimana rakan sekerja berkomunikasi dan mencatat kejayaan mereka dalam mendengar idea lain semasa waktu percambahan idea.

Gunakan Aktiviti Bermain Peranan

Aktiviti bermain peranan membantu pekerja memahami aplikasi empati. Sebagai contoh, seorang pengurus boleh membahagikan pekerja kepada beberapa kumpulan kecil yang terdiri daripada tiga atau empat orang dan meminta mereka memainkan peranan seperti senario seperti ini: Seorang pelanggan memberitahu seorang pengurus bahawa seorang pekerja telah berbohong mengenai perkhidmatan yang termasuk dalam rancangan telefon bimbit, dan sekarang pelanggan berasa marah, mahukan bayaran balik dan mencadangkan agar pekerja tersebut dipecat. Pekerja mungkin membincangkan bagaimana pelanggan akan mendapat kesan buruk terhadap syarikat sekiranya pengurus tidak memberi pekerja peluang untuk menyatakan pihaknya. Pengurus dapat mengakui perasaan pelanggan yang marah dan memenuhi keperluannya tanpa berlaku tidak adil terhadap pekerjanya.

Ajar Empati sebagai Aset Berpasukan

Seorang pengurus dapat meraih faedah ahli pasukan empati dengan mengajar empati sebagai aset pasukan. Sebagai contoh, dia dapat menunjukkan bukti pekerja bagaimana komunikasi empati menjadikan tempat kerja lebih selamat. Sebagai contoh, seorang pengurus dapat memediasi konflik antara pekerja, mendorong mereka untuk berkongsi perasaan, mengenalinya dan berusaha mencari jalan keluar. Sekiranya pekerja tidak merasa terdengar mengenai masalah penting, mereka mungkin mengalami kekecewaan dan mungkin akan berusaha memarahi pasukan dengan cara yang berbahaya, menjadikan tempat kerja sengsara untuk semua.