Senarai Semak Perjanjian Perkongsian

Perkongsian adalah perniagaan yang dimiliki oleh dua atau lebih orang atau entiti. Hubungan perniagaan dijelaskan dalam perjanjian perkongsian. Perjanjian perkongsian adalah dokumen bertulis yang menggariskan hak dan tanggungjawab semua orang yang terlibat dalam perniagaan. Dokumen tersebut menerangkan bagaimana syarikat akan dijalankan, yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan serta bagaimana keuntungan dan kerugian dibahagi. Tanpa perjanjian perkongsian yang komprehensif, penghidupan syarikat berisiko.

nama syarikat

Nama perniagaan umumnya merupakan item pertama yang disenaraikan dalam perjanjian perkongsian. Rakan kongsi tidak selalu bebas untuk menamakan perniagaan mereka apa sahaja yang mereka mahukan. Sekiranya perkongsian memutuskan untuk beroperasi dengan nama lain selain nama rakan kongsi, pemilik perlu mengemukakan afidavit pemilik rekaan di beberapa negeri.

Rakan kongsi

Senarai setiap rakan kongsi serta sumbangan individu mereka untuk perkongsian harus dimasukkan dalam perjanjian perkongsian. Adalah perlu untuk membuat katalog apa yang telah disumbangkan oleh setiap rakan kongsi kepada syarikat. Sebagai contoh, beberapa rakan kongsi boleh menyumbang wang tunai sementara yang lain menyumbang masa dan tenaga kerja. Penting juga untuk diperhatikan peratusan pemilikan yang akan diberikan kepada setiap pasangan.

Tanggungjawab Rakan Kongsi

Hak dan tanggungjawab setiap pasangan harus dinyatakan dalam perjanjian perkongsian. Dalam banyak kes, setiap rakan kongsi membawa tahap kepakaran yang berbeza untuk perniagaan. Perjanjian perkongsian harus menyenaraikan apa yang bertanggungjawab untuk dikendalikan oleh setiap rakan kongsi. Sebagai contoh, satu rakan mungkin bertanggungjawab untuk penjualan sementara yang lain mengurus perkhidmatan pelanggan.

Membuat keputusan

Perjanjian perkongsian harus menggariskan tingkat kewenangan pembuat keputusan setiap pasangan. Dalam beberapa perjanjian, setiap pasangan mesti memberikan persetujuan sebelum keputusan utama diambil. Dalam perjanjian lain, setiap rakan bebas membuat keputusan syarikat tanpa persetujuan rakan kongsi yang lain. Perjanjian perkongsian mesti menyatakan dengan jelas bagaimana keputusan akan dibuat untuk syarikat.

Pampasan

Bagaimana setiap pasangan akan dibayar mesti dijelaskan dalam perjanjian perkongsian. Perincian mengenai jumlah dan kekerapan pembayaran boleh diserahkan kepada rakan kongsi untuk memutuskannya. Juga sangat penting untuk menentukan bagaimana keuntungan dan kerugian akan diperuntukkan. Dalam perkongsian, setiap pemilik bertanggungjawab terhadap kewajipan kewangan syarikat. Tanpa peruntukan yang ditentukan terlebih dahulu, beberapa pemilik mungkin harus menyerap kerugian yang tidak setanding dengan pemilikannya dalam syarikat.

Penyelesaian Pertikaian

Rakan kongsi tidak selalu bersetuju. Perjanjian perkongsian harus menyatakan dengan jelas bagaimana konflik akan diselesaikan untuk mengelakkan niat buruk antara rakan kongsi.

Pembubaran

Adalah mustahak bagi rakan untuk menentukan bagaimana perkongsian itu akan dibubarkan untuk menghindari perselisihan hukum jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Sekiranya satu rakan kongsi meninggal atau memutuskan untuk meninggalkan syarikat, ini akan membantu rakan kongsi yang tersisa dalam memutuskan bagaimana untuk terus maju dengan perniagaan.