Makna Membina Hubungan Pasukan

Pembentukan pasukan secara amnya merujuk kepada konsep mengatur kumpulan pekerja menjadi unit yang dapat dikendalikan untuk pelbagai tujuan. Membangun pasukan penting kerana beberapa sebab, termasuk pasukan budaya yang dibuat dalam perniagaan. Budaya perniagaan yang positif sangat penting untuk keuntungan berterusan dan pengekalan pelanggan. Membangun pasukan yang lebih baik lebih mudah dilakukan apabila anda memahami sepenuhnya tujuan pasukan dan bagaimana mereka menyumbang kepada organisasi anda.

Tujuan

Tujuan utama pembinaan pasukan adalah untuk membuat pekerja terlibat dalam beberapa jenis usaha kolaborasi. Kerjasama dapat merangsang pemikiran kreatif dalam persekitaran syarikat dan membawa idea baru untuk meningkatkan keuntungan. Kerjasama diperlukan untuk menyatukan pekerja di sekitar tugas atau matlamat. Ahli pasukan dapat saling memotivasi dan saling bertanggungjawab.

Membina Pasukan

Membangun pasukan tidak semudah menyatukan sekumpulan pekerja dan memerintahkan mereka untuk bekerjasama. Sebaliknya, perancangan dan organisasi yang teliti harus masuk ke dalam pembinaan pasukan. Pembentukan pasukan melibatkan menentukan berapa banyak ahli yang akan ada pada setiap pasukan, matlamat pasukan, bagaimana ia akan mencapai matlamat tersebut dan apa faedah atau ganjaran yang diterima oleh ahli pasukan daripada menjadi anggota pasukan.

Bersaing

Alasan lain untuk mengatur pasukan adalah untuk mewujudkan persekitaran yang kompetitif di mana banyak pasukan bersaing untuk memotivasi satu sama lain ke arah tujuan yang lebih besar. Dengan memecah pekerja menjadi unit organisasi yang lebih kecil, pengurus dapat memberikan ganjaran dan insentif yang bermakna dan mungkin dapat melihat produktiviti yang lebih besar.

Kebaikan

Pembinaan pasukan mempunyai beberapa kelebihan selain daripada mewujudkan suasana yang kompetitif dan bekerjasama. Sebagai contoh, pembinaan pasukan dapat mewujudkan persekitaran di mana ahli pasukan saling menyokong untuk membantu setiap individu mencapai matlamatnya. Kerana setiap ahli pasukan membawa sesuatu yang berbeza, syarikat dapat memaksimumkan sumber daya manusia. Kerana ahli pasukan saling bertanggungjawab antara satu sama lain, mereka juga berkongsi kejayaan dan kegagalan anggota pasukan individu yang lain. Ini dapat menghasilkan produktiviti yang lebih besar dalam jangka masa panjang.